Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Zoster ophtalmicus. Bältros vid ögat

ICD-10: B02

Symtom

Initialt i regel förkänningar inom trigeminusinnerverat område med enbart smärta. Vid utslag kring näsan och ögonen risk för ögonengagemang med konjunktivit eller keratit.

 

Status

Som ovan med grupperade blåsor inom nervsegmentet.

Behandling

Peroral (insätts inom 3 dygn efter första blåsan) behandling med aciklovir eller valaciklovir. Antiviral terapi minskar risken för uppkomsten av senare postherpetisk smärta. Om ögonengagemang remiss till ögonläkare för bedömning och lokalbehandling med aciklovir ögonsalva. Ofta ges profylaktisk behandling med fusidinsyra eller kloramfenikolsalva. Smärtstillande kan behövas. Amitriptylin och gabapentin används vid postherpetisk smärta men har ingen plats i det akuta läget. Vid sekundärinfektion antibiotika.

 

Aktuella Mediciner

Antibiotika lokalt

Fusidinsyra: Ögonsalva Fucithalmic.

Kloramfenikol: Ögonsalva Chloromycetin.

Antiviral behandling

Aciklovir: T. Aciklovir, Ögonsalva Geavir, Mixt/T/Ögonsalva Zovirax.

Valaciklovir: T Valaciklovir, T Valtrex.

Smärtstillande

Paracetamol: T Alvedon. Panodil.

Paracetamol-kodein: T Citodon.T Panocod.

Tramadol: T. Tramadol.

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer