Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Ventrombos. Djup ventrombos. DVT. Underbenstrombos

ICD-10: I80

Orsak: Skada i kärlväggen, dåligt blodflöde eller blodkoagulationsrubbningar.

Tidigare riskfaktorer är djup ventrombos, långvarig immobilisering (sängläge, längre resor), varicer, venös insufficiens, rökning, hereditet för ventrombos, malignitet, efter trauma/fraktur. Hormonpåverkan via östrogen, p-piller eller graviditet ska ej glömmas.

 

Symtom

Tyngdkänsla i extremiteten, svullnad, värmeökning och emellanåt rodnad. Symtomen kan vara diskreta. Trombosbildningen drabbar framför allt nedre extremiteterna men kan även drabba armar.

 

Status

Svullnad av extremiteten, ömhet i muskulaturen.

 

Differentialdiagnos

Erysipelas, tromboflebit, lymfödem, rupturerad Baker-cysta, muskelinflammation/ruptur, posttrombotiskt syndrom.

 

Utredning

Anamnes – framför allt vad gäller riskfaktorer enligt ovan. Homans tecken osäkert.

Sannolikheten för DVT kan värderas efter Wells skattning enligt följande:

Aktiv cancer eller cancerbehandling senaste 6 mån       1  poäng

Pares eller nyligen gips i nedre ext                                 1

Immobilisering >3 dagar eller större kirurgi senaste 4 v 1

Ömhet längs djupa vener                                               1

Ensidig vadsvullnad >2 cm                                            1

Ensidig helbenssvullnad                                                 1

Pittingödem som är större än i andra benet                     1

Tidigare objektivt påvisad venös tromboembolism        1

Ensidigt dilaterade vener, ej varicer                               1

Annan diagnos minst lika trolig                                    -2

Hög sannolikhet för DVT: 3 poäng eller mer

Måttlig sannolikhet för DVT: 1-2 poäng

Låg sannolikhet för DVT: 0 poäng

D-dimer som nästa steg i utredningen. Om låg sannolikhet och negativ D-dimer, expektera.

Om D-dimer positiv: ultraljud. Endast vid stark misstanke: flebografi eller datortomografi. Tveksamhet efter negativt ultraljud kan innebära lågmolekylärt Heparin och nytt ultraljud efter 3 dygn om kvarstående besvär.

Behandling

Lågmolekylärt Heparin som Fragmin eller Inohep insätts enligt FASS i dos 2 ggr dagl i minst 5 dagar. Waran insätts samtidigt, det lågmolekylära Heparinet kan sättas ut efter man nått ner till minst INR 2,0.

DVT nedom knäet plus reversibel riskfaktor behandlas under 3 månader, idiopatisk under 6 månader. Djup ventrombos proximalt i ben plus reversibel riskfaktor 6 månader, vid recidiv 6-12 månader. Armvenstrombos 3-5 månader. Lungemboli med reversibel riskfaktor i 3 månader, i övrigt minst ett år, recidiverande 1-2 år.

Kompressionsstrumpa grad II rekommenderas i sex månader efter en djup ventrombos i benet.

 

Aktuella Mediciner

Lågmolekylärt Heparin: Inj Fragmin/ Innohep/ Klexane.

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer