Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Vattkoppor. Varicellae.

ICD-10: B01

Orsak

Virus (varicella zoster virus; VZV). Inkubationstid: 14–16 (10–26) dagar.

Symtom

Initialt virala symtom med feber, trötthet och muskelvärk. Efter något dygn tillkomst av utslag, blekröda papler, initialt på överkropp/ ansikte som sprids och kan sitta på hela kroppen samt även i slemhinnor som munhåla, underliv och luftvägar. Kan ge smärta, svårigheter att kissa/ äta samt hosta. Utslagen utvecklas till vätskefyllda blåsor med liten omgivande rodnad och kliar mycket. Blåsorna torkar och ger krustor. Kommer i omgångar. Stor variation i mängden utslag. Mer allvarligt sjukdomsförlopp hos vuxna.

Komplikationer: Sekundärinfekterade koppor (kan leda till sepsis). Varicella pneumonit. Trombocytopeni. Meningit. Encefalit. Cerebellit (yrsel och bredspårig gång, ibland även kräkningar och feber, spontanläkning inom 2 veckor). Stroke.

Smittsamhet: Barnet är smittsamt från 1–2 dagar före utslagets början tills utslagen är intorkade. God immunitet men reaktivering kan ske i form av bältros (herpes zoster). Större risk för bältros om primärinfektionen inträffar första levnadsåret. Bältros kan smitta den som tidigare inte haft vattkoppor.

Diagnos

Klinisk diagnos. Kan bekräftas med PCR från blåsa.

Differentialdiagnoser

Herpes simples virus. Coxsackie virus (höstblåsor).

Behandling

Hos immunkompetenta barn krävs ingen speciell behandling. Håll huden ren med tvål och vatten och klipp naglar kort för att minska risken för sekundärinfektion. Om febernedsättande används bör det vara Alvedon, NSAID rekommenderas inte vid Varicella pga ökad komplikationsrisk. Svalt rum, tunna kläder och svalt vatten kan lindra klåda. Sederande antihistamin kan provas till natten mot klådan. Bör vara hemma från förskolan tills kopporna torkat in.

Immunsupprimerade ska behandlas med antiviral medicin (valaciclovir). Vuxna och tonåringar bör få antiviral behandling om den kan sättas tidigt i förloppet, inom 24 (-48) timmar. Vaccination rekommenderas till riskgrupper och kan rekommenderas till tonåringar som inte haft vattkoppor.

Referenser

Sjukdomsinformation om vattkoppor och bältros. Folkhälsomyndigheten.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/vattkoppor-och-baltros-/

Vattkoppor, 1177 Vårdguiden
https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Vattkoppor/

Working towards an appropriate use of Ibuprofen in children: An evidence based appraisal. de Martino et al. Drugs 2017. Aug;77(12):1295-1311

För dig som patient
Läs mer om Vattkoppor. Varicellae. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer