Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Urinvägsinfektioner hos män.

Kort Sammanfattning av behandlingsavsnittet:

*   Afebril patient: Odla –  Behandla med samma antibiotikaregim som till kvinnor.  Behandlingstid 7 dagar. Kontrollodling 2 veckor efter avslutad behandling.

*   Febril patient: Urinodling, CRP. Behandlas med ciprofloxacin , behandlingstid  2 veckor, Kontrollodling.

*   Recidivinfektion med täta återfall kan ges profylax pivmecillinam eller nitrofurantoin. Utredning.

*   KAD- associerad infektion: Febril pat ges ciprofloxacin enligt ovan. 0,5×2 i avvaktan på odlingssvar. Behandling 1–2 veckor. Asymtomatisk patient behandlas inte.

*   Uretrit behandlas efter odlingssvar (se ovan uretrit hos kvinnor). Vid okänt agens ges doxycyklin. Överväg  mycoplasma genitalum vid terapisvikt och ge Azitromycin ev. partnerbehandling.

För dig som patient
Läs mer om Urinvägsinfektioner hos män. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer