Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Recidiverande infektioner.

ICD-10: F 52

Betr. Asymtomatisk bakteriuri: Se avsnittet i detta kapitel.

Definition

Två akuta infektioner (ny bakterieart eller ny bakteriestam) under senaste halvåret eller tre akuta infektioner under senaste året.

Symtom

Täta trängningar, sveda, värk, ev. feber.

Status

Positiv urinsticka alt urinodling. Urinen bör ha varit blåsinkuberad
> 4 timmar.

Utredning

Urinsticka. Urinodling, ev. odling STD. Utvidgad anamnes. Residualurin, bladderscan. Gyn. ev. prolaps eller sköra slemhinnor. Täta recidiv indikation för remiss till gyn och överväg cystoskopi och CT urografi.

Behandling

Varje cystitepisod skall handläggas på samma sätt som en sporadisk infektion. Undvik att behandla med samma preparat som vid föregående tillfälle. Växelbruk mellan i första hand pivmecillinam och furadantin. Kontroll efter 2 veckor av morgonurin med urinsticka. Hiprex saknar fullgod vetenskaplig dokumentation och rekommenderas därför inte, dock att erfarenheten talar för att preparatet som långtidsprofylax fungerar för en del.

Postmenopausala kvinnor erbjuds östrogenbehandling, lokal behandling i första hand. Postkoital blåstömning bör rekommenderas. Ev. kan patienten ta 1 tabl. Selexid 200 mg, Furadantin 50 mg eller Trimetoprim 100 mg efter samlag. Alternativt kan samma dos användas kontinuerligt till natten under i första hand 4–6 mån. Patienten som inte önskar profylaktisk behandling kan istället få ett recept på en kur pivmecillinam eller nitrofurantoin. Regelbunden och fullständig blåstömning, framför allt vid sänggåendet. Undvik starka tvållösningar genitalt samt pessar och spermicidia.

Fördjupning

www.strama.se

Aktuella Mediciner

Nitrofurantoin: T Furadantin.

Pivmecillinam: T Penomax. T Selexid.

Trimetoprim: T Idotrim.

Östrogentillskott lokalt för behandling av slemhinnebesvär

Östradiol: Vaginalinlägg Oestring. Vaginaltabl. Vagifem*.

Östriol: Vaginalgel Blissel. Vag Estrokad*. Vaginalkräm/Vag Ovesterin*.

* = receptfria

Referenser

Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård – behandlingsrekommendation

  1. https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Information-fran-lakemedelsverket-nr-5-2017-behandlingsrekommendation.pdf

Svenska infektionsläkareföreningen. Vårdprogram UVI hos vuxna. http://infektion.net/wp-content/uploads/2017/05/vp_uvi_131004.pdf

Patientinformation: www.doktorn.com

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer