Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Cystit. Blåskatarr. Akut cystit. Nedre urinvägsinfektion.

ICD-10: N30

Förstagångsinfektion:

Definition

Bakteriell invasion i urinblåsan. För E Coli och andra primärpatogener är vid urinodling (kastat mittstråleprov) > 10.000–100.000 bakt/ml positivt prov, (beroende på bakterieart och klinik). Vid samtidiga symtom är 1000 bakt/ml nedre gräns beträffande gramnegativa.

Orsak

E. Coli (>8 0 %). Staph. saprophyticus (ffa tidigt på hösten). Morganella/ Proteus sällsynt men kräver särskild behandling och uppföljning. Samlag har klart samband med risken för cystit.

Symtom

Täta trängningar, miktionssveda, frekventa miktioner. Buksmärta.

Diagnos

Sannolikheten för bakteriuri är > 90 % för kvinna med typiska symtom vid enstaka tillfällen.

Om såväl nitrit – som leukocyttest på sticka är negativ kommer sannolikheten för UVI ändå att vara cirka 50 % (enterococcer eller stafylococcer ger ej utslag på sticka).

I typfallet positivt nitrittest. (Saprophyticus ger inte pos nitrit – vanligen inte heller urinprov med kort inkubationstid klart < 4 tim.). Ev. positiv leukocyttest på sticka. Odla vid feber, misstanke på pyelonefrit (ta CRP), vid graviditet, utebliven effekt av antibiotika efter 3–5 dygn, recidiv, nyligen vistelse på sjukhus eller utomlands liksom vid atypisk klinik. STD-prover vid misstanke om sexuell smitta.

Differentialdiagnoser

Pylonefrit (feber > 38 grader och/eller flanksmärta), uretrit (klamydia, Gc, trichomonas), vulvovaginit (herpes simplex, candida albicans), atrofiska slemhinnor, irritation p.g.a. överdriven underlivshygien, prolaps, cystocele, lokal allergisk reaktion, tumör.

Behandling

Betydande självläkning; 30 % av kvinnorna med cystit blir symtomfria utan behandling inom en vecka. Rekommendera ökat vätskeintag. Kvinnan kan erbjudas möjlighet att avvakta men med recept i handen. Om pat. önskar behandling ges till icke-gravid kvinna med typiska symtom antibiotika under 3–7 dagar. I första hand pivmecillinam ( 200 mg x 3 x V alt 400 mg x 2 x III) eller nitrofurantoin (50 mg x 3 x V). Trimetoprim undviks primärt pga tilltagande resistensutveckling. Det kan ges i utvalda fall och efter resistensbestämning; trimetoprim 160 mg x 2 x III. Cefadroxil 500 mg 1×2 eller 1 g x 1 x V. Kvinnor med typiska symtom och som tidigare i livet haft UVI och känner igen sina symtom kan erbjudas råd och behandling per telefon. Förstagångsinsjuknade liksom vid atypiska besvär erbjuds läkarbesök. OBS! Gravida behandlas speciellt, se avsnitt ”Urinvägsinfektion under graviditet”.

Kontroll efter avslutad behandling vid komplicerad UVI, febrilitet och gravida. Om oförändrade symtom efter 3–4 dygn trots behandling odlas.

Aktuella Mediciner

Nitrofurantoin: T Furadantin.

Pivmecillinam: T Penomax. T Selexid.

Trimetoprim: T Idotrim.

Cefadroxil: Cafamox, cefadroxil

Fördjupning

Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård – behandlingsrekommendation

  1. https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Information-fran-lakemedelsverket-nr-5-2017-behandlingsrekommendation.pdf

Svenska infektionsläkareföreningen. Vårdprogram UVI hos vuxna. http://infektion.net/wp-content/uploads/2017/05/vp_uvi_131004.pdf

Patientinformation: www.doktorn.com

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer