Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Urinstämma. Urinretention hos äldre

ICD-10: R33

Orsaker

Hos män oftast prostatahyperplasi.

 

Symtom

Beroende av tidsförloppet. Om snabb påkommen urinstämma är symtomen kraftiga med trängningar till miktion och smärta över blåsan. Vanligast är dock anamnes på tilltagande blåstömningssvårigheter där patienten sakta vant sig vid att inte kunna tömma blåsan med ökande mängd residualurin.

 

Status

Ömhet över och ev. palpabel blåsa, men även fylld blåsa kan vara svår att upptäcka vid bukpalpation.

 

Utredning

Anamnes, bladderscan, kateter enligt nedan. S- Krea.

Behandling

I det akuta skedet: Kateter à demeure. Om residualurin > 300 ml skall KAD lämnas kvar. Vid kort anamnes på blåstömningsrubbning innehåller blåsan ofta upp till 1000 ml. Lämpligt kan vara att tömma 500 ml och därefter stänga katetern 20-30 minuter innan nästa tömning.

 

Uppföljning: Remiss distriktssköterska för uppföljning. Dragningsförsök kan göras efter 2-3 veckor.

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer