Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Trombocytos.

ICD-10: D75.2

Definition

Trombocytplasmakoncentration, TPK, över 600 x 109/L. Essentiell trombocytos: TPK bestående > 450 x 109/l och utan tecken till sekundär trombocytos.

Orsak

Oftast sekundär till infektion, inflammation, blödning, trauma/operation, fysisk ansträngning, reaktivt efter trombocytopeni vid alkoholmissbruk, malignitet eller splenektomi. Ses också som primär essentiell trombocytos där orsaken ej kunnat fastställas.

Symtom

De flesta patienter saknar symtom. Ibland förekommer dock huvudvärk, stickningar och värk i tår, fingrar och ansikte. Även yrsel. Ökad trombosrisk. Essentiell trombocytos innebär ökad trombosrisk såväl venöst som arteriellt.

Utredning

Hb, TPK, LPK, diff, EVF, SR, CRP, S-Fe, S-Ferritin, Blödningstid. STP.

Behandling

Akutremiss till medicinklinik vid TPK över 1500 x 109/L innebär ökad blödningsrisk. Vid TPK över 1000 x 109/L föreligger ökad tromboembolisrisk varför kontakt med hematolog rekommenderas. Likaså hematologkontakt vid förhöjt TPK + Hb över 150 + EVF över 48. I övrigt måste behandlingen inriktas mot grundsjukdomen. Asymtomatiska patienter med TPK 1000–1500 x 109/L och normal blödningstid kan behandlas med ASA 75 mg x 1 i avvaktan på vidare utredning på hematologklinik. Vid hematologklinik ställningstagande till ASA eller Warfarinbehandling liksom benmärgshämmande behandling med mål TPK < 400 x 109.

För dig som patient
Läs mer om Trombocytos. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer