Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Trigeminusneuralgi. Ansiktssmärta.

ICD-10: G50

Orsak

De flesta fall av trigenimusneuralgi är idiopatiska. Ibland orsakas besvären av kompression av nerven från en arteriell kärlslynga.

 

Symtom

Attacker av kraftig ansiktssmärta från sekunder till någon minut inom fr.a. maxillaris och/eller mandibularisområdet. Debut i regel efter 50 års ålder – om yngre ha MS i åtanke. Smärtfrihet mellan attackerna som ofta utlöses i triggerområde av yttre stimuli, t.ex. vind, beröring, tuggning, rakning, tandborstning.

 

Status

Sensibilitet inom trigeminusgrenarna, kornealreflex och palpation över parotiskörteln skall uppvisa normalfynd (förutom att smärta kan triggas enl. ovan), liksom övrigt neurologstatus.

 

Differentialdiagnoser

Hortons huvudvärk, migrän, sinuit, pulpit, herpes zoster, akut glaukom. Glossofaryngeusneuralgi (smärta i svalget) och occipitalisneuralgi (nacksmärta) förekommer men är ovanliga. Atypisk ansiktssmärta utan säker underliggande diagnos är ofta förenad med depression.

 

Utredning

Vid normalstatus räcker det med undersökning och anamnes. Atypiska fall, andra neurologiska bortfall, svårbehandlad smärta eller kvarvarande smärta mellan själva attackerna till neurolog för vidare utredning med lumbalpunktion, magnetkamera alt. datortomografi.

Behandling

Karbamazepin är förstahandsmedel, dosen titreras försiktigt upp från 50-100 mg upp mot 1200-1400 mg beroende på terapeutiskt svar och biverkningar. Cirka 50 % av patienterna spontanläker inom någon månad, varför man gör utsättningsförsök med långsam nedtrappning efter att pat. varit smärtfri 2-3 månader. Gabapentin är andrahandmedel, som tredjehand baklofen eller fenytoin. Andra och tredjehandsmedlen ev. i kombination med karbamazepin.

Vid terapiresistens remiss till neurolog för ställningstagande till termokoagulation av trigeminusganglie (ganglion Gasseri) alt. glycerolblockad eller i sällsynta fall mikrovaskulär dekompression.

 

Aktuella Mediciner

Baklofen: T Baklofen. T Lioresal.

Fenytoin: T Fenantoin.

Gabapentin: T Gabapentin.

Karbamazepin: T Hermolepsin Retard, T Tegretol retard. T Trimonil Retard.

Oxkarbamazepin: T Trileptal.

Pregabalin: K Lyrica. K Pregabalin.

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer