Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. TIA. Transitorisk Ischemisk Attack

ICD-10: G45

Definition

Fokala neurologiska bortfallssymtom som helt går i regress inom 24 timmar.

Orsak

Embolier (kardiella), trombotiseringar (karotis) eller hemodynamiska faktorer. Majoriteten embolier/mikroembolier p.g.a. småkärls- eller storkärlssjukdom. Kardiell embolism vid förmaksflimmer, akut hjärtinfarkt, mekanisk klaffprotes m.fl.

Riskfaktorer: Hypertoni, ålder, diabetes, rökning, lipidrubbningar, övervikt, alkohol, migrän.

Symtom

Motoriska och/eller sensoriska bortfall beroende på cirkulationsstörningens lokalisation. Vanligen duration 30-60 minuter. Spridning eller försämring av symtomen brukar ej förekomma. Isolerade symtom som ej tolkas som TIA utan samtidig fokalneurologi är diffus yrsel, synkope, konfusion, minnessvårigheter, dysfagi, transitorisk global amnesi, diplopi m.fl.

Differentialdiagnoser

Intracerebral blödning (ffa subduralhematom; fluktuerande symtom, konfusion, skalltrauma i anamnesen), tumor cerebri, lokaliserat epilepsianfall, (”positiva” – d.v.s. produktiva – symtom som sprids till angränsande kroppsdelar, ofta medvetandegrumling). Blodtrycksfall, samtidig infektion, svängande blodsocker mm mm.

Behandling

TIA är varningssignal för efterföljande stroke där risken för invalidiserande stroke är störst de närmaste timmarna efter TIA, veckan efter är risken 10 %. TIA är lika illavarslande som instabil angina. Akutremiss till medicin- eller neurologklinik om TIA eller anamnes på TIA inom 1 vecka – handläggs som stroke. Har det förflutit mer än 1 vecka görs utredning via vårdcentralen eller medicinklinik.

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer