Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Testistorsion.

ICD-10: N44,9

Se även avsnittet Skrotala resistenser

Definition

Testikeln har vridit sig runt sin axel, så att blodtillförseln stoppas till testikeln och epididymis.

Orsak

Ofta sker torsionen under aktivitet eller trauma. Förekommer ffa i 12–15 års åldern men kan förekomma i alla åldrar.

Differentialdiagnoser: epidydimit, torsion av moganis hydatid. Akut buk av andra orsaker, uretärsten, ljumskbråck, peritonit med öppentående processus vaginalis, inflammation eller blödning i testikeltumör, skrotal abcess, Fourniers gangrän.

Symtom

Allt ifrån akut insättande svår smärta i ena testikeln till en lågt sittande molande värk. Hos barn också illamående och kräkning.

Status

Bukstatus, bråckposter, palpation av testis. Smärta över testikeln vid palp som görs stående. Svullnad, rodnad. Undersökning i stående-normalt ligger testikeln i vertikalplanet, vid torsion kan den ligga i horisontalplanet. Fyndet har hög specificitet.

Utredning: bör bedömas akut av kirurg/urolog. Ultraljud med färgdoppler om det ej fördröjer diagnosen.

Behandling

I regel kirurgisk exploration som också ger diagnosen.

Man kan prova manuellt att göra det i väntan på op. Akut smärta i skrotum skall alltid handläggas som testistorsion och remitteras till sjukhus. Inte möjligt att med klinisk undersökning särskilja en torsion från en torkverad Morgagnis hydatid. Det kan också vara svårt att skilja från en epididymit. Efter ca 6 tim. stor risk för bestående skador.

Fördjupning

Läkemedelsboken https://lakemedelsboken.se/kapitel/nefrologi-urologi/sjukdomar_i_manliga_genitalia.html#Testikeltorsion

Läkartidningen 2013. Testistorsion – fortfarande ett problem trots välkända risker

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Rapport/2013/09/Testistorsion–fortfarande-ett-problem-trots-valkanda-risker/

Patientinformation: www.doktorn.com

För dig som patient
Läs mer om Testistorsion. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer