Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Svimning hos äldre. Syncope hos äldre.

ICD-10: R55

Se även avsnitten Yrsel hos äldre i detta kapitel samt Hypotoni resp. hos äldre. Svimning resp Yrsel i kapitlet neurologiska sjukdomar samt Hypotoni i kapitlet Hjärt-kärlsjukdomar. Akutmedicin. Svimning. Syncope.

Definition

Fullständig medvetslöshet åtföljd av tonusförlust.

Orsak

Vasovagal reaktion, ortostatisk reaktion liksom Sinus caroticussyndromet allt vanligare i takt med stigande ålder. F.ö. klassiska orsaker som arytmier, aortastenos, hjärtinfarkt m.fl. Ortostatisk hypotension p.g.a. långvarigt sängliggande, varicer, hög yttertemperatur, postinfektiösa tillstånd, vätskedeficit, nitroglycerinpreparat, blodtryckssänkande preparat, autonoma störningar (Parkinson, diabetes m.fl.), tromboembolism. Synope skall betraktas som symtom på hjärtsjukdom tills motsatsen är bevisad.

Symtom

Ortostatisk svimning vid uppresande från liggande/sittande, långvarigt stående. Sinus caroticussyndrom vid huvudvridning, åtsittande skjortkrage. Vasovagal svimning efter rädsla, smärta, i samband med miktion, efter stora måltider.

Status

Ortostatism: Systolisk blodtryckssänkning vid uppåtresning > 20 mm Hg + yrsel/svimningstendens.

Utredning

BT och puls i liggande/stående, samt efter 1, 5 och 10 minuter i stående. Fullständigt hjärtstatus, auskultation över hjärta-/kärl inkl karotider.

Hb, P-Glukos, EKG.

Om arytmi som orsak till synkope inte kan uteslutas bör patienten observeras på sjukhus med monitorering av hjärtrytm i 24 – 48 timmar.

Vid misstanke på annan hjärtsjukdom: remiss kardiolog för vidare utredning med ultraljud, 24-timmars EKG, TILTtest mm

Läkemedelsgenomgång.

Behandling

Kausal terapi där utlösande orsak går att finna.

Ortostatisk/vasovagal reaktion: minska på blodtryckssänkande mediciner. Fysisk aktivitet inkl. balansträning, gärna via sjukgymnast. Sinus caroticussyndrom med kardioinhibitorisk reaktion: pacemaker.

 

Fördjupning

Läkartidningen. ABC om svimning. 2006. http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/4/4958/LKT0639s2871_2875.pdf

För dig som patient
Läs mer om Svimning hos äldre. Syncope hos äldre. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Öka dina kliniska kunskaper

Öka dina kliniska kunskaper

PM Academy erbjuder digitala läkarutbildningar inom specifika terapiområden. Utbildningarna är framtagna tillsammans med specialister och tar ca 15 minuter att genomföra.

Till utbildningarna

Öka dina kliniska kunskaper
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev