Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Stickskador. Blodsmitta.

Definition

Stick-skärskada, stänk, bitskada där blodsmitta kan befaras.

Utredning

Prov tas direkt vid misstanke på blodsmitta på indexpatient och på den exponerade. Hepatitserologi samt HIV-status.

Uppföljning via infektionsklinik eller företagshälsovård med hepatitserologi och HIV-status vid 1,3,6 månader.

Behandling

Stänk: Huden desinficeras med 70% sprit. Vid stänk i öga sköljning med koksalt.

Stick/skärskada:

Vid misstanke om Hepatit B: Ovaccinerad individ: Snabbvaccinera med Engerix (1,0 ml im i deltoideus) dag 0, 7 och 21 samt efter 6 mån. Om index är smittsam hepatit B bärare kontakta infektionsjour för ställningstagande till immunoglobulin som ska  ges inom 48 tim (+ vaccination).

Tidigare vaccinerad: Inj Engerix (1,0 ml im i deltoideus) om okänt vaccinationssvar. Överväg booster om >10 år förflutit sedan vaccination eller om den exponerade vaccinerades över ca 50 års ålder.

Vid misstanke om HIV: Tag kontakt med infektionsjour. Profylaktisk medicinering bör sättas in inom 36 timmar.

Vid misstanke om Hepatit C: finns ingen postexpositionsprofylax. Uppföljning via infektionsklinik eller företagshälsovård.

Aktuella Mediciner

Vaccin mot Hepatit A+B: Inj Ambirix, Inj Twinrix.

Vaccin mot Hepatit B: Engerix-B.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer