Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Spänningshuvudvärk.

ICD-10: G44.2

Orsak

Multifaktoriell, främsta orsak initialt i sjukdomsprocessen är troligtvis att smärta genereras i kontraherad muskulatur. Vid längre tids huvudvärk förekommer troligen såväl perifera som centrala smärtgenererande mekanismer.

 

Symtom

Tryckande, molande huvudvärk i regel bilateralt (”som ett band över pannan”). Kan också vara förenat med tinnitus, lockkänsla i örat, klumpkänsla i halsen, tryck över bröst, yrsel, sammanpressning av käkarna med tandgnissling/tandpressning, gastrointestinala besvär som IBS och dysmenorré. Försämras i regel inte av fysisk aktivitet, ljud eller ljus, däremot av stress. Ibland lätt illamående men där skall ej förekomma kraftigt illamående eller kräkningar.

 

Status

Ofta ömmande i skalp- nack- och tuggmuskulatur, många gånger kan någon ökad anspänning/stelhet i nack-, skalp- eller ansiktsmuskulaturen inte påvisas.

 

Differentialdiagnoser

Läkemedelutlöst huvudvärk (misstänks hos pat. med kronisk spänningshuvudvärk och läkemedelsintag ≥ 10 dagar i månaden). Synfel, bettproblematik, depression, migrän, posttraumatisk huvudvärk, sinuit, temporalisarterit (hos äldre patienter).

 

Utredning

Klinisk diagnos. Utförlig anamnes. Neurologiskt och somatiskt status. Ev. SR.

Behandling

Vid episodisk huvudvärk lugnande besked – information. Motion. Om möjligt minska utlösande agens, avslappning, sjukgymnastik, kroppskännedom, eventuellt TENS och/eller akupunktur. Vissa svarar bra på massage.

Medikamentell behandling i form av analgetika har endast högst temporär effekt, kan på sikt ha uttalat negativ effekt med utvecklande av läkemedelsutlöst huvudvärk vid läkemedelsintag ≥ 10 dagar i månaden. Ge analgetika i små förpackningar som ASA, paracetamol, ev. NSAID. Kombinationen ASA + koffein anses av en del ha bättre smärtstillande effekt än enbart ASA.

Vid kronisk huvudvärk mycket viktigt att hålla analgetikaintaget lågt och att medicineringen sköts av en läkare. Icke- farmakologisk behandling med avslappningsövningar via sjukgymnast är visat effektivt. Som farmakologisk långtidsprofylax gäller amitriptylin som har starkt vetenskapligt stöd för god effekt vid långdragen spänningshuvudvärk. Mirtazapin i andra hand. Båda ges till kvällen och trappas upp. Ev. remiss bettfysiolog.

 

Aktuella Mediciner

Amitriptylin: T Saroten.

ASA: Brustabl/T Bamyl. Brustabl Bamyl koffein.

Diklofenak: T Diklofenak.

Naproxen: T Naproxen.

Paracetamol T Alvedon. T Panodil.

För dig som patient
Läs mer om Akutmedicin. Spänningshuvudvärk. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer