Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Sinuit. Bihåleinflammation. Rhinosinuit. Akut rinosinuit. Akut sinuit.

ICD-10: Akut sinuit: J01, Kronisk sinuit: J32

Kort sammanfattning:

* Virus vanligast. Hög spontanutläkning.

* Vid måttliga besvär symtombehandling med intranasal steroid.

* Vid svåra symtom (hög feber, uttalade ensidiga symtom m.m.) behandling med antibiotika i 7–10 dagar + intranasal steroid. Ev. paracetamol.

 

Definition

Inflammation i en eller flera bihålor oavsett agens. I praktiken är ”sinuit” oftast en rinosinuit – undantag är dental sinuit respektive tumör i sinus. Pansinuit: Samtliga bihålor drabbade. Kronisk sinuit: Besvär > 3 månader.

Orsaker

Varje förkylning ger rinosinuit i varierande grad, infektionen startar ofta i näsan. Virus är vanligast. F.ö. bakterier. Pneumokocker och Haemophilus Influenzae är de vanligaste bakteriella infektionerna; följt av Moraxella Catarrhalis/Branhamella och anaerober. Hyperreaktivitet. Polyper. Slemhinneirriterande agens. Allergener. Läkemedelsutlöst (α-1-receptorblockerare som terazosin, doxazosin, ASA, NSAID, betablockerare, ACE-hämmare m.fl.). Tandinfektion. Främmande kropp, i synnerhet hos barn.

Symtom

Nästäppa, sekret från näsan (framåt eller bakåt), nedsatt luktsinne. Ev. tyngdkänsla i ansikte, smärta vid framåtböjning, perkussionsömhet, ev. tandömhet m.m. Hos barn nästäppa, färgad sekret från näsan och hosta. Allmän sjukdomskänsla, trötthet och feber kan förekomma.

Ibland astmatiska symtom. Symtomduration vid rinosinuit i genomsnitt 2½ vecka.

Akut ethmoidit (allvarligt tillstånd): Rodnad, svullnad, ömmande vid näsroten och i mediala ögonvrån. Ofta föregående ÖLI. Blir högfebrila, allmänpåverkade. Obehandlad kan den ge orbitaabscess eller sinus cavernosus trombos.

Barn har dåligt utvecklade bihålor och får normalt endast infektioner i ethmoidal och maxillarsinus. Maxillarsinuit sällan före 7–8 års ålder.

Differentialdiagnoser

Vuxna: Rinit. Spänningshuvudvärk. Tempomandibulär dysfunktion. Tandinfektion. Herpes zoster. Neuralgi. Smärta från öga. Bihålecancer. Barn: Tumor (dock inte så snabbt förlopp. Små barn har rudimentära maxillarsinus. Frontalsinus utvecklas först i tonåren. Diagnosen Sinuit är alltså osannolik). Vid ensidig snuva: Choanalatresi, främmande kropp hos barn. Ensidig snuva hos vuxen kan tyda på tumör.

Utredning

Klinisk bild inkl. främre rinoskopi efter avsvällning. Hög diagnostisk signifikans har: Vargata, kakosmi (subj. luktar illa), duration > 10 dagar samt följande samtidiga tecken: ensidig värk i kind och/eller tänder, bifasiskt insjuknande respektive purulent sekret i näsan. SR/CRP är osäkra mått då det är för lite vävnad för att ge en klar reaktion. Perkussionsömhet, tyngdkänsla i huvudet och ont vid framåtböjning är helt ospecifika tecken och ses lika ofta vid viral – som bakteriell genes.

Ensidig vargata hos små barn – undersök för främmande kropp.

Ev. ultraljud eller röntgen av maxillarsinus visar bara att lufthalten är nedsatt, men inte av vilken orsak. Detta ses bl.a. vid ÖLI, allergisk rinit, näspolyper, astma, och rinosinuit (såväl bakteriell som serös). Vid recidiv kan ev diagnos verifieras med CT/endoskopi och/eller sinuspunktion. NPH-odling ger inte korrekt resultat. Riktad anamnes mot hyperreaktiva slemhinnor (allergisk-/icke-allergisk rinit, polypos, astma).

Vid flera recidiverande sinuiter kan prov tas avseende allergi (phadiatop), SR, LPK, diff, IgG inkl subklasser på frågeställningen immunbrist.

CT för att utreda sinusostierna.

Behandling

Spontanläkning vid bakteriell rinosinuit är mycket hög.

ÖLI-symtom < 10 dagar med färgad/ofärgad snuva och lätt/måttlig värk över kind-hålor innebär som regel symtomatisk behandling med nasal steroid . Ev. paracetamol, ev. initialt adstringerande näsdroppar.

ÖLI-symtom > 7–10 dagar med hög feber, ensidiga symtom, tydlig värk i kind/tänder, färgad snuva, dubbelinsjuknande eller påtaglig försämring efter 5–7 dagars ÖLI-symtom innebär ofta antibiotika + nasal steroid morgon och kväll.

Vuxna med akut bakteriell sinuit ges PcV 1,6 g x 3 i 7-10 dagar. Vid pc-allergi ges doxycyklin under 7–10 dagar (tar även Moraxella catarrhalis). Vid terapisvikt eller recidiv inom 4 veckor ges amoxicillin (500 mg x3) i 7-10 dagar eller amoxicillin + klavulansyra. Slemhinneavsvällande i form av nasal steroid (försiktighet med adstringerande nässprayer/droppar – kan orsaka rhinitis medicamentosa) morgon och kväll. Optimera ev. astmabehandling och rökavslut.

Akut bakteriell sinuit utan spontant dränage: Käkspolning + PcV. Vid misstanke på frontalsinuit utan dränage och vid kronisk sinuit: Remiss ÖNH.

Barn: Barn har ofta 6–8 ÖLI-perioder årligen. Detta är helt normalt barnet kan ha missfärgad snuva under lång tid utan att behandlingskrävande rinosinuit behöver misstänkas och har inte nytta av antibiotikabehandling. Om antibiotika väljs ordineras PcVx3 primärt. Om barnet vägrar att ta detta eller kräks: Ge suspension amoxicillin 50 mg/kg uppdelat på 3 doser. Slemhinneavsvällande. Agens är ofta Haemophilus Influenzae.

Akut ethmoidit, sphenoidit eller frontalsinuit (svår värk, lokaliserad svullnad, hög feber, allmänpåverkan) skall vårdas på ÖNH-klinik, kan vara ett livshotande tillstånd.

Tveka aldrig – skicka vid minsta misstanke!

Fördjupning

Läkemedelsverket. Akut rinosinuit. https://lakemedelsboken.se/kapitel/andningsvagar/oron-_nas-_och_halssjukdomar.html#n1_60

Läkemedelsverket https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Behandlingsrekommendationer-för-vanliga-infektioner-i-öppenvård-2013.pdf

Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av rinosinuit. 2005. https://lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/information-fran-lakemedelsverket/Info_fr_LV_2005-3.pdf

Aktuella Mediciner

Analgetika 

Paracetamol: Oral lösn./Supp./T Paracetamol, Alvedon, Panodil mfl.

Amoxicillin 

Oral susp./T Amimox. Oral susp./T Amoxicillin. Imacillin

Amoxicillin + klavulansyra 

Oral susp./T Spektramox. mfl

PcV 

Drp./Oral susp./T Kåvepenin, Tikacillin mfl

Slemhinneavsvällande 

Xylometazolin: Nässpray Otrivin

Oximetazolin: Nezeril, Nasin

Nasala Steroider 

Mometason: Nässpray Mometason. Nässpray Nasonex.

Tetracykliner 

Doxycyklin: T Doxyferm.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Öka dina kliniska kunskaper

Öka dina kliniska kunskaper

PM Academy erbjuder digitala läkarutbildningar inom specifika terapiområden. Utbildningarna är framtagna tillsammans med specialister och tar ca 15 minuter att genomföra.

Till utbildningarna

Öka dina kliniska kunskaper
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev