Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Sårskada. Tetanusprofylax. Suturtagning. Sutur

Status

Främmande kropp? Distalstatus – sen/-nerv-kärlskada?

 

Behandling

Bedömning av uppkomst och hur lång tid det förflutit från uppkomsten till undersökning (max 8 tim för sutur efter skärskada el. motsv.- dock att ansiktsskada kan sys något senare efter skadan i nödfall. Primärsuturering efter noggrann rengöring / (tvål o vatten alt fys koksaltlösning), vb excision. Bedövning med Xylocain ev. med adrenalin.

Trådtjocklek:

3-0 – vid stark dragning av huden i lednära skador.

4-0 – större delen av kroppen.

5-0 – i ansiktet.

 

Suturtagning: Bedömning från fall till fall när man kan ta suturerna – ff.a. om lednära. Efter att suturen tagits bör man avlasta med tejpning någon vecka. Sitter stygnen längre tid ökar risken för ärrvävnad – beaktas ff.a. vid suturer i ansiktet.

Riktlinjer:

Ansikte:                 5-7 dagar

Skalp:                     5-7 dagar

Hand/arm:           10-12 dagar

Underben/ fot:   14-17 dagar

Bål:                       10-12 dagar

Rygg                     14-17 dagar

Vävnadslim kan komma ifråga på skalp och extremiteter. Limmas kant mot kant på huden – ej i såret.

 

Tetanusprofylax: Booster om >10 år efter 3:e dos eller >30 år sedan 4:e dos och risk för nedsmutsat sår (generös tolkning). Immunoglobulin om ej tidigare grundvaccinerad och risk för tetanus. I nuvarande vaccinationsprogram ges 5:e dosen vis 12-14 års ålder.

 

Antibiotikaprofylax: Vid kontaminerade sår inkl bett från människa eller djur (se avsnittet Bett). Beaktas även vid lednära sår eller i närhet av senor/ brosk/ben liksom då djupa strukturer är drabbade.

Patogener är oftast Stafylococcer eller Streptococcer. Ordinera i normalfallet Fluklaxacillin (ej vid hund- kattbett) alt Klindamycin alt Spektramox.

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer