Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Röda hund. Rubella.

ICD-10: B06

Anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom

Orsak

Rubellavirus. Inkubationstid: 2–3 veckor.

Symtom

Subklinisk infektion och lindrigt förlopp är vanligt. Förkylningssymtom, lymfadenopati, låggradig feber, huvudvärk och sjukdomskänsla. Följs av ett makulopapulöst exantem som sprider sig från ansikte till övriga kroppen. Småfläckigt/ finprickigt, icke sammanflytande, från diskret ljusrött till mer kraftigt rodnat. Utslaget varar ca 3 dagar. Ledbesvär (kvinnor) och klåda (vuxna).

Smittsamhet: Barnet är smittsamt före symtom uppstått tills hudutslagen försvunnit. Droppsmitta. Genomgången sjukdom eller två doser vaccin ger livslång immunitet. Rubella är mycket ovanligt i Sverige men importfall kan förekomma.

Komplikationer: Risk för fosterskador vid smitta i första trimestern.

Diagnos

Bekräftas med serologi.

Behandling

Symtomatisk.

Fertila ovaccinerade kvinnor som inte haft rubella rekommenderas vaccination. Graviditet bör inte påbörjas förrän en månad efter vaccination. Serologi kan påvisa om kvinnan haft rubella och många MVC-mottagningar testar rutinmässigt. Erbjud MPR-vaccination till unga vuxna flyktingar som ibland bara är vaccinerade i hemlandet mot mässling och saknar rubellavaccination.

Referenser

Sjukdomsinformation om röda hund. Folkhälsomyndigheten.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/roda-hund/

Rikshandboken Barnhälsovård.
http://www.rikshandboken-bhv.se

Rubella (Röda Hund). INFPREG Kunskapscenter för infektioner under graviditet
http://www.medscinet.se/infpreg

För dig som patient
Läs mer om Röda hund. Rubella. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer