Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Pseudokrupp. Falsk krupp. Viruskrupp.

ICD-10: J05.0

Definition

Slemhinnesvullnad med ödem i subglottis, just under stämbanden.

Orsak

Virusinfektion (ffa parainfluensa).

Symtom

Ålder vanligen 6 månader till 3–4 år. Inspiratorisk stridor, heshet, skällande hosta, snuva, ont i halsen, oro, lätt feber. Kan ha indragningar interkostalt. Saturation är ofta opåverkad men bör kontrolleras.

Differentialdiagnos

Epiglottit (vaccinerad?). Bakteriell trakeit. Främmande kropp. Tracheomalaci.

Behandling

Upprätt ställning. Lugn och ro. Kall luft. Näsdroppar kan ha avsvällande effekt. Smärtlindring/ febernedsättande. Vid måttliga besvär med inspiratorisk stridor i vila bör steroider per oralt ges i en enstaka dos. Vid svårare besvär med tydlig inspiratorisk stridor i vila och måttliga indragningar kan adrenalininhalation ges utöver steroider. Barnet bör då observeras minst två timmar efterföljande inhalation.

Vid kraftig andningspåverkan i vila och påverkat barn bör barnet remitteras akut till sjukhus med ambulanstransport. Syrgas vid behov.

Farmakologisk akutbehandling:

Steroid per oralt rekommenderas till barn med måttliga till svåra besvär:
Lösning Dexametason 0,4 mg/ml. 0,15-0,2 mg/kg, max 0,6 mg/kg.
Alternativ beroende på tillgänglighet är T Betapred 0,5 mg. Barn < 10 kg; 6 tabl. Barn >10 kg: 8 tabl.

Adrenalininhalation
Ailos: Adrenalin 1 mg/ml (späd med NaCl till volymen 2 ml). Barn < 2 år: 1 ml (1 mg). Barn > 2 år: 2 ml (2 mg).
Maxin: Adrenalin 1 mg/ml (späd med NaCl till volymen 2 ml). 2 ml under 1 min.

Referenser

Croup. Bjornson et al. Lancet. 2008

Glucocorticoids for croup. Russel et al. Cochrane Database Syst Rev. 2011

Nebulized epinephrine for croup in children. Bjornson et al. Cochrane Database Syst Rev. 2013

För dig som patient
Läs mer om Pseudokrupp. Falsk krupp. Viruskrupp. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer