Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Pseudokrupp. Falsk krupp. Krupp

ICD-10: J05.0

Orsak

Virusinfektion.

Symtom/ status: Barn 6 månader till 6 år. Ofta debut någon timma efter sänggåendet med skällande hosta, heshet, inspiratorisk stridor, oro, lätt feber. Indragningar i jugulum och interkostalt kan ev. ses.

Differentialdiagnos

Epiglottit, trakeobronkit, främmande kropp i luftvägarna.

 

Riktlinje för skillnader mellan pseudokrupp och epiglottit:

Symtom                     Pseudokrupp             Epiglottit

Debut                        kväll/natt                   varierar

Allmän tillstånd        i regel opåverkat       allmänpåverkad

Andn.påverkan         inspiratoriskt             inspir+expirie

Hosta                        skällande                   nej

Halsont                     nej                             ja

Sväljningsproblem    nej                             ja

Steroideffekt             ja                               ??

Behandling

Lugn och ro, brukar förbättras i sittande och gärna ute. Efedrinhaltig hostmedicin, ev. tillsammans med antihistamin. Obs ej Lepheton till barn under 2 års ålder. Vid kraftigare påverkan ge perorala steroider och inhalera adrenalin (kontrollera barnets puls före). Bristande effekt av behandling är inläggningsfall.

Adrenalin för inhalation:

Ailos: Inj.vätska Adrenalin 1 mg/ml (spädes med NaCl till 2 ml volym): < 2 år: 1 ml (1 mg), >2 år: 2 ml(2 mg).

Maxin: Adrenalin 1 mg/ml (späd med NaCl till 2 ml volym): 2 ml under 1 min.

 

Aktuella Mediciner

Antihistamin

Difenhydramin: Mixt Desentol.

Klemastin: Mixt Tavegyl.

Efedrinhalit hostmedicin

Bromhexin/ Efedrin: Mixt Mollipect.

Etylmorfin/ Efedrin: Mixt Lepheton.

Steroid

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer