Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Prostatitliknande besvär. Kronisk abakteriell prostatit. Kroniskt bäckensmärtsyndrom. Kroniskt bäckenbottensyndrom.

ICD-10: R10.2

Definition

Tidigvarande benämningen ”Kronisk prostatit” benämns idag ofta Kronisk bäckenbottensmärta alt Kroniskt bäckensmärtsyndrom alt Chronic Pelvic Pain Syndrom (CPPS) alt. Pelvic myoneuropathy.

Orsak

Oftast oklar. Ofta tolkat som abakteriell prostatit men har troligen inget med prostata att göra. Kramp/spasm i bäckenmuskulaturen anses vara orsak till symtomen. Ibland orsakat av stress, en slags motsvarighet till stresshuvudvärk. Finns även teori om vasokonstriktion i bäckenbotten liksom att symtomen är sekundära efter infektion, avkylning eller trauma via defekt central och/eller perifer smärtmodulering (jmf fibromyalgi). Annan förklaringsmodell är funktionell dyssynergi i bäckenbottenmuskulatur.

Symtom

Oftast inga miktionsbesvär (detta till skillnad från akut och kronisk bakteriell prostatit där sveda och/eller smärta är typiskt). Mycket varierande symptom med smärtor över blåsa, perineum/ländrygg och testiklar. Smärtor ofta ner mot lårens insidor. Ibland sveda vid miktion, täta trängningar, smärtsamma ejakulationer. Symptomen går i skov och recidiverar lätt – ffa vid köld. Oftast har patienten fått olika förklaringar till sina symtom och därigenom blivit ytterligare oroad.

Status

Palpatorisk ömhet över bäckenbottenmuskulaturen i anslutning till prostata. Ömhet av prostata uppvisas i ca 50 % av fallen.

Differentialdiagnos

Kronisk bakteriell prostatit.

Utredning

Klinisk diagnos baserad på ffa subjektiva besvär och med ömhet i bäckenbottenmuskulatur och uteslutande av inflammation/annan patologi i urinvägar och prostata. Urinsticka. Ev. odling. S-PSA. Rektalpalp av prostata och bäckenbottenmuskulatur. F.ö. utredning riktad mot misstanke om ev. bakomliggande sjukdom. Anamnesen viktig. Lugnande besked till patienten. Vid normala urinprover bör uretrocystoskopi undvikas.

Behandling

Paracetamol, NSAID kan provas. Behandling av ev. bakomliggande sjukdom. Varmbad. Avkylning förvärrar. Fysisk aktivitet. Antibiotika inte bättre än placebo. Alfa-1-receptorblockerare har ibland effekt. Vid mer konstanta besvär behandling av den kroniska smärtan med amitriptylin 10–50 mg tn. Handikappande besvär kan behöva behandlas med bio-feedback träning hos uroterapeut eller intresserad sjukgymnast. Tidigare rekommenderade prostatamassagen har tveksam effekt.

 Fördjupning

Läkartidningen 2010. Kronisk abakteriell prostatit/ kroniskt bäckensmärtsyndrom. http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=14032

Läkemedelsboken: https://lakemedelsboken.se/kapitel/nefrologi-urologi/sjukdomar_i_manliga_genitalia.html#Kronisk-backenbottensmarta

Patientinformation: www.doktorn.com

 

Aktuella Mediciner

Alfa-1-blockerare

Alfuzosin: T Alfuzosin. 

Doxazosin: T Alfadil BPH.

Terazosin: T Hytrinex.

Amitryptilin

NSAID: tex naproxen.

Paracetamol:

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer