Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Prostatit, kronisk. Kronisk bakteriell prostatit.

ICD-10: N41

Definition

Recidiverande bakteriell inflammation i prostata.

Symtom

Miktionsbesvär i form av sveda, smärtor. Ofta lindrigare än vid akuta formen.  LUTS (se separat avsnitt) vattenkastningsbesvär, lagringssymtom, tömningssymptom, Tyngdkänsla, obehag smärta  från bäckenbotten. Ibland droppinkontinens.

Status

Prostata ömmande och ofta relativt liten med hårdare partier.

Differentialdiagnos

Palpatoriskt kan det vara svårt att skilja från en prostatacancer. Prostatitliknande besvär.

Utredning

Som vid Prostatit, akut. Hård prostata vid palp medför urologremiss för bedömning.

Behandling

Antibiotika i fyra veckor. Remiss till urolog. Uretrocystskopi bör göras i lugnt skede liksom allmän prostatautredning. Ev. NSAID vb.

Fördjupning

Läkartidningen 2006. Antibiotikabehandling vid kronisk prostatit saknar i princip evidens. http://ww2.lakartidningen.se/store/articlepdf/5/5561/lkt0648s3822_3828.pdf

https://lakemedelsboken.se/kapitel/nefrologi-urologi/sjukdomar_i_manliga_genitalia.html#Akut-bakteriell-prostatit

Patientinformation: www.doktorn.com

 

Aktuella Mediciner

Antibiotika: ciprofloxacin. doxycyklin, trimetoprim-sulfa..
NSAID: Supp/T diklofenak. naproxen.

 

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer