Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Polyuri. Nokturi. Nattlig polyuri.

ICD-10: R35

Definition

Polyuri: Urinmängd överstigande 2,5 liter per dygn. Nocturi: minst ett uppvaknande per natt p.g.a. att blåsan behöver tömmas. Nattlig polyuri  > 1/3 av dygnsurinvolymen under natten (gäller för pat. > 35 år). För pat. 21–35 år gäller 20 % av dygnsurinvolymen.

Orsak

Rikligt vätskeintag (särskilt kaffe/te/alkohol och frukt på kvällen). Frekvent vattenintag pga missuppfattningen att man bör dricka regelbundet trots att man inte är törstig. Minskad funktionell blåskapacitet (p.g.a. BPH, åldersförändringar i blåsan med ökad rigiditet eller överaktiv blåsa), sänkt produktion av antidiuretiskt hormon (ffa hos äldre), diabetes mellitus, medicinintag (diuretika, litium), hjärtsjukdom (hjärtsvikt, takykardi), njursvikt, hyponatremi, hyperparatyreoidism, diabetes insipidus, depression, sömnapné.

Symtom

Stora urinmängder.

Utredning

Anamnes viktig. Äkta polyuri eller en subjektiv upplevelse av stora urinmängder? Frekvensen ökat? Dålig sömn där pat. blir varse sin urinträngning? Miktionslista under 2–3 dygn. Kontrollera U-glukos, U-protein. Dessutom P-glukos, P-kreatinin, S-natrium, S-klorid, S-K och S-Ca. Senare ev. U-osmolalitet. Residualurin.

Behandling

Riktar sig mot grundåkomman. Anpassat vätskeintag. Vid nattlig polyuri kan Minirin provas. Se text i FASS. Kontrollera S-Na och vikt före och efter behandlingsstart, ffa hos äldre. Minirin är kontraindicerat vid obehandlad hjärtsvikt. Minirin kan även tas situationsprofylaktiskt. Vid nocturi utan polyuri behandlas enligt Överaktiv blåsa, v.g. se detta avsnitt. Diuretika kan användas under dagen för att patienten skall ”kissa ifrån sig” – spec. betr. pat. med måttlig cor inkomp. Behandling av BHP.

Fördjupning

Läkemedelsboken. https://lakemedelsboken.se/kapitel/nefrologi-urologi/urininkontinens.html#g2_45

Läkartidningen. Nocturi- en underdiagnosticerad och ofta underbehandlad folksjukdom. http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2014/08/Nokturi–en-underdiagnostiserad-och-ofta-obehandlad-folksjukdom/

Patientinformation: www.doktorn.com

 

Aktuella Mediciner

Desmopressin: T Desmopressin. T Minirin. T Nocutil.

Diuretika: T Furosemid.

 

För dig som patient
Läs mer om Polyuri. Nokturi. Nattlig polyuri. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer