Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Påssjuka. Parotit.

ICD-10: B26

Anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom

Orsak

Parotitvirus inom grupp paramyxovirus. Inkubationstid: 2–4 veckor.

Symtom

Feber, sjukdomskänsla, huvudvärk följt av ömhet över parotiskörteln framför örat. Kan börja ensidigt men följs oftast av bilateral påverkan med tydlig svullnad. Kan orsaka svårighet att gapa och tugga. Sjukdomsduration ca 1 vecka.

Differentialdiagnoser

Bakteriell spottkörtelinfektion, spottsten.

Utredning

Klinisk diagnos som bekräftas med serologi.

Smittsamhet: Smittar från någon dag före de första symtomen till dess svullnaden i spottkörtlarna gått över. Dropp- och kontaktsmitta.
Komplikationer: Orkit med risk för sekundär sterilitet om insjuknad efter puberteten. Även ovarier samt pankreas kan angripas. Kan orsaka meningoencefalit som oftast är lindrig men kan leda till ensidig (oftast) dövhet.

Behandling

Symtomatisk. Erbjudande om vaccination till ovaccinerade i omgivningen.

Påssjukevaccination ingår i allmänna vaccinationsprogrammet (MPR vid 18 månader samt i Åk 1-2) sedan 1982 och förekommer mycket sällan i Sverige.

Fördjupning

Sjukdomsinformation om påssjuka. Folkhälsomyndigheten.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/passjuka/

Rikshandboken Barnhälsovård.
http://www.rikshandboken-bhv.se

För dig som patient
Läs mer om Påssjuka. Parotit. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer