Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Öronbarn. Otitbenägna barn. Rör i trumhinnan

ICD-10: H66.0, H65.

Orsak

Mellanöreinfektioner är vanligare i vissa familjer, d.v.s. genetiska faktorer är av betydelse. Cirka 5–7% av barn <6 år är otitbenägna. Barn som får akut mediaotit tidigt, före 6 månaders ålder får oftare recidiverande akuta mediaotiter.

Utredning

Gör alltid ÖNH-status. Remiss till ÖNH om > 3 otiter på 6 månader, > 4 otiter på 12 månader, > 1 otit före 1 års ålder eller om onormal trumhinna vid kontroll 3 månader efter akut mediaotit.

Behandling

Akut mediaotit behandlas enligt avsnittet ”öroninflammation” nedan – var i görligaste mån restriktiv med antibiotika.

Rörinsättning för tryckutjämning förbättrar hörseln och förhindrar att vätska samlas. Detta halverar antalet otiter. Röret stöts oftast ut efter några månader upp till ett år, otitbenägenheten minskar vid 2-3 års ålder. Otosalpingitbenägenhet kan finnas kvar till 7-8 års ålder. Upprepade rörinsättningar kan krävas. Ibland samtidig op. adenoider, speciellt om långdragen otosalpingit. Om infektion med röret på plats rinner ofta varet ut, sällan smärtor, behandlas med TPCB-droppar. Om smärtor eller långdraget förlopp antibiotika per oralt. Simma, duscha och tvätta hår utan öronproppar eller fetvadd går bra. Avråd att dyka utan speciella öronskydd. Risk för yrsel under vattnet.

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer