Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

ÖLI. Infektiös rinit. Rinofaryngit. Förkylning.

ICD-10: J06

Orsak

Vanligtvis virus.

Frekvent recidiverande ÖLI kan vara stressrelaterat med påverkan på immunsystemet. Upprepade ÖLI hos barn kan bero på hyperplasi av adenoid vävnad bakom näsan.

Symtom

Snuva, hosta, svullna slemhinnor i nasofarynx, sväljsmärta, heshet, varierande grad av feber. Snuvan först klar sedan färgad vilket inte behöver vara tecken på bakteriell infektion. Ofta också värk över näsrot och panna p.g.a. slemhinnesvullnad. Barn ofta nattlig hosta. Varaktighet 7–10 dagar.

Utredning

ÖNH-status. Ausk lungor. CRP > cirka 50 pekar på bakteriell infektion med större spridning (lungor) då övre luftvägarna utgör för liten vävnad för att ge påtaglig CRP-stegring.

Behandling

Rikligt med dryck, högläge, näsdroppar, paracetamol och tålamod. Kausal beh. finns inte. Antibiotika vanligen inte indicerat. Inhalation betastimulerare och ev. steroid vb. vid långdragen hosta/pip i luftrören minskar hyperirritabiliteten i luftrören. För behandling av otit, otosalpingit, sinuit, tonsillit, peritonsillit, se resp avsnitt i detta kapitel.

Egenvård: Rikligt med varm dryck, gärna honungsvatten (inte till barn under 1 års ålder). Försök vara uppe, sängläge ökar risk för att utveckla otit och sinuit. Undvik rökning. Regelbundet intag av antioxidanter t.ex. Vitamin C, minskar inte risken att få förkylning men symtomen sägs bli något lindrigare och möjligen gå över snabbare. Samma sak framhålls för naturmedel som Echinagard.

Bästa förebyggande åtgärd är frekvent handtvätt, gärna med handsprit. Detta inte minst för elever och personal på skolor och förskolor. Nys inte på varandra! Sömnbrist (regelbundet under 7 tim./dag) ökar risken för förkylning.

Fördjupning

Läkemedelsboken. Luftvägsinfektioner hos barn och vuxna. https://lakemedelsboken.se/kapitel/andningsvagar/luftvagsinfektioner_hos_barn_och_vuxna.html#m2_3

Patientinformation: www.doktorn.com

http://www.antibiotikaellerinte.se

 

Aktuella Mediciner

Askorbinsyra: Brustabl Calcevita.

NSAID, lokalt: Sugtabl. Strefen.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Öka dina kliniska kunskaper

Öka dina kliniska kunskaper

PM Academy erbjuder digitala läkarutbildningar inom specifika terapiområden. Utbildningarna är framtagna tillsammans med specialister och tar ca 15 minuter att genomföra.

Till utbildningarna

Öka dina kliniska kunskaper
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev