Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Obstipation hos barn. Förstoppning hos barn.

ICD-10: K59.0

Definition

Fördröjd avföringstömning. Avföringsfrekvens kan skilja sig mellan individer. Helammade barn kan ha defekation mer sällan än varannan vecka utan att det är förstoppat. Barn som börjat äta mat behöver tätare defekationer (ofta varje till varannan dag). Förstoppning är förknippat med glesa och stora tarmtömningar där avföringen blir hård och defekationerna smärtsamma. Förstoppning kan även föreligga med tätare ofullständiga tarmtömningar.

Orsak

Organisk förstoppning förekommer vid flera somatiska sjukdomar. Ofta finns andra symtom som dominerar bilden, men vid tex celiaki kan förstoppning vara det mest påtagliga.

Funktionell förstoppning är mycket vanligt hos barn och ungdomar. Kostfaktorer (brist på fibrer och vätska), för lite fysisk aktivitet och ogynnsamma toalettvanor är vanliga orsaker.

Typiska åldrar för förstoppnings debut är då barnet slutar med blöja. Hos äldre barn kan undvikande att gå på skoltoaletterna orsaka förstoppningsproblem. Debut vid matintroduktion förekommer också men kan vid ihållande besvär tala för association med födoämne (komjölksproteinallergi).

Symtom

Kan vara diffusa, ibland bekräftas diagnosen ffa av att barnet mår bättre efter behandling. Buksmärtor, ev. värk i samband med måltider, minskad aptit, illamående, kräkningar, irritabilitet, flatulens. Glesa tarmtömningar, mycket avföring, hård smärtsam avföring, ond cirkel med medvetet eller omedvetet motstånd mot tarmtömningsreflexen vilket underhåller förstoppningen. Barnet kan bli avföringsinkontinent med större volymer (enkopres) eller mindre ”kladdar” (soiling). Tänk på förstoppningsdiarré, sekretorisk retning av fekalom.

Differentialdiagnoser

Hypotyreos, celiaki, komjölksproteinallergi, medfödda missbildningar, Crohn (ffa hos ungdomar med stora analfissurer).

Utredning

Transglutaminas. BÖS görs ffa vid misstanke om fekalom men kan i vissa fall användas för att stärka diagnosmisstanken.

Anamnes

Frekvens, avföringskonsistens (Bristol). Avföringsinkontinens. Debutålder. Mekoniumavgång. Psykomotorisk utveckling. Andra symtom som talar för neurologisk, endokrin eller metabol sjukdom.

Status

Tillväxt. Buk: Oftast normal. Kan ömma över vänster kolon. Per rektum: Inspektion. Palp (fissur, reflex, faeces i ampullen). Inspektion även av ryggslut. Tecken till neurologisk sjukdom.

Behandling

Alla: Allmänna råd om kost- och toalettvanor. Regelbunden tarmtömning samma tid på dagen. Gärna direkt efter måltid för att utnyttja den gastrokoliska reflexen. Bra sittställning med stöd för fötterna viktigt att understryka, ffa för mindre barn som sitter på toalett.

Vid lättare förstoppningsbesvär där dessa råd inte räcker kan Laktulos rekommenderas. Skolbarn med besvär av flatulens kan även rekommenderas karayagummi (Inolaxol).

Till barn med måttliga/ svåra förstoppningsbesvär rekommenderas makrogolpreparat. Dosen bör anpassas till behandlingssvar. Ofta krävs underhållsdoser kring 0,5-1 g/kg/dag och högre dos vid behandlingsstart. Avföringen bör vara daglig och enligt Bristolskalan 3-4. Normalt ges inte högre doser än fyra påsar per dag utom vid fekalombehandling. Behandling bör fortsätta en lång period efter symtomfrihet för att tarmen ska kunna återfå sin funktion. Vanligen minst 6 månaders behandling. Ompröva behandlingsbehov var 3-4e månad.

Vid akut förstoppning ges klysma. I första hand rekommenderas sorbitol. Tarmirriterande laxantium bör endast användas mycket kortvarigt.

Helammade barn <1år som har avföringsbesvär, barn där organisk orsak till förstoppning misstänks samt barn som inte svarar på behandling ska remitteras till specialist i barnmedicin.

Fördjupning

Rikshandboken Barnhälsovård. http://www.rikshandboken-bhv.se

Förstoppning hos barn. Viss Vårdprogram – SLL. http://www.viss.nu/Handlaggning/Vardprogram/Barn-och-ungdomar/Forstoppning-hos-barn/

Evaluation and Treatment of Constipation in Infants and Children: Recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Constipation Guideline Committee of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2006

 

Aktuella Läkemedel

Laktulos: Oral lösn Laktulos

Makrogol + elektrolyter: Pulver till oral lösn Laxido Jr, Movicol Jr (2­–11 år); Laxido, Movicol (≥12 år)

Makrogol: Pulver till oral lösn Forlax Jr (godkänt från 6 mån ålder)

Karayagummi: Granulat/ oralt pulver Inolaxol

Klysma Sorbitol: Rektal lösn Klyx, Resulax.

 

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer