Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Neuropsykiatriska tillstånd – Tics.

ICD-10: F95, DSM IV: 307.23

Definition

Ofrivilliga rörelser som ögonblinkningar, monotona rörelser, grimaser, huvudskakningar osv. Ev. vokala tics, enkla ljud, harklingar, ord, grymtningar, skrik.

Behandling

Värre för omgivningen än för barnet själv. Avdramatisera, försvinner ofta av sig själv. Kan underlätta med minskad stress samt ökad fysisk aktivitet. ”Ticsa” av sig i enskildhet. Tics liksom andra tvånghandlingar kan behandlas med kognitiv terapi.

Tourette. Utgör en specialform av tics med duration av minst 1 år, kombination av motoriska och vokala tics som är svåra och nästan alltid i kombination med ADHD, tvångssyndrom (såväl tvångstankar som tvångshandlingar) och överaktivitet. Ofta även bristande uppmärksamhet, irritabilitet/labilitet, vokaliseringsproblem (talar för högt och/eller för snabbt). Stark hereditet. Behandling som ovan, symtomen avklingar ofta vid ökande ålder. Ev. medikamentell behandling vid svåra fall: neuroleptika/SSRI och kognitiv terapi mot tvångssymtom. Remiss barnpsykiater.

Fördjupning

Läkemedelsverket. Neuroleptika vid vissa psykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar – behandlingsrekommendation. 2016. https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Neuroleptika_vid_vissa_barnpsykiatriska_tillstand_behandlingsrekommendation_2.pdf

Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri, www.sfbup.se

Svenska Barnläkarföreningen, www.blf.net

Svensk NeuroPediatrisk Förening. http://snpf.barnlakarforeningen.se/vardprogram-2/

Läkartidningen Neuropsykiatri översikt nr 39 2014.

Patientinformation:

Riksförbundet Attention, neuropsykiatriska funktionshinder www.attention.se

www.doktorn.com

För dig som patient
Läs mer om Neuropsykiatriska tillstånd – Tics. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer