Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Näthinneavlossning. Ablatio retinae. Amotio retinae

ICD-10: H33

Symtom

Grå skugga perifert i ena ögats synfält, som efterhand sprider sig centralt. Vanligen debut nedåt-inåt i synfältet. Föregås inte sällan av mörka fläckar i synfältet och/eller ljusblixtar perifert. Riskfaktorer att utveckla näthinneavlossning är myopi (närsynthet), linskirurgi, trauma, ärftlighet, tidigare avlossning på andra ögat.

Status

Synfältsbortfall. Tidigt i förloppet är det svårt att se något med direkt oftalmoskopi, men när centrala delar av synfältet påverkats, kan man se den gråaktiga avlossade näthinnan. Kontrollera visus (nedsatt om centrala delarna av näthinnan är avlossade).

Differentialdiagnos

Glaskroppsavlossning. Aurafenomen vid migrän. Retinal ruptur. Glaskroppsblödning.

Behandling

Tillståndet är synhotande. Akut remiss till ögonklinik. Näthinneavlossning skall behandlas med akut operation, inom en dag om macula/retinas centrala delar hotas av avlossningen. I tidigt skede, då patienten endast har svarta prickar i synfältet och ljusblixtar, tydande på glaskroppsavlossning, kan ibland endast en näthinneruptur ha uppstått. Denna kan behandlas med laser för att förhindra utveckling av en näthinneavlossning. Om näthinneavlossning opereras i det akuta skedet- och inte engagerar gula fläcken- är prognosen som regel utmärkt.

 

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer