Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Mononucleos. Körtelfeber. “Kissing disease”

ICD-10: B27.0

Definition

Infektion orsakad av Ebstein-Barr virus (EBV).

Symtom

Körtelsvullnad. Långvarig, hög svängande feber, ofta 39°C. Halsont, sväljningssvårigheter. Yngre barn oftare asymtomatiska. I äldre tonåren dominerar feber och lymfkörtelförstoring. Halsinfektion ett par veckor (upp till en månad). Trötthet och allmänpåverkan kan bli långdragen (flera månader). Lever- och mjältförstoring förekommer. Risk för mjältruptur vid trauma mot buk.

Differentialdiagnoser

Streptokocktonsillit (odling) – inte ovanligt med samtidig streptokock- och mononukleosinfektion. Viroser (adenovirus). Hematologiska maligniteter. CMV infektion. Hos immunsupprimerade kan EBV orsaka lymfom.

Status

Hög feber, kraftigt förstorade tonsiller, gråvita beläggningar, dålig andedräkt, hepatosplenomegali, svullna regionala lymfkörtlar, exantem. Ikterus kan förekomma. Efter behandling med ampicillin makulopapulöst exantem och klåda (ej allergi).

Utredning

Lymfocytos. Förhöjda transaminaser. Virusserologi (EBV). Påvisning av heterofila antikroppar med snabbtest (monospot). Positiv efter ca 1 veckas sjukdom. Mindre tillförlitligt hos barn. Strep A/ odling kan påvisa samtidig bakteriell halsinfektion.

Behandling

Symtomatisk behandling. Vid stora sväljsvårigheter kan kortare tids sjukhusvård behövas för att ge adekvat vätska och nutrition. Näringsdryck kan provas. Ofta lång konvalescens (flera månaders trötthet). Undvik antibiotika – om inte dubbelinfektion. Undvik framför allt ampicillin, som ger utslag. Viktigt att informera om avhållande från kontaktidrott. En vanlig rekommendation är minst fyra veckor efter insjuknandet. Kan behöva anpassas beroende på idrott och på om tecken till mjältförstoring finns kvar under längre tid.

Fördjupning

Sjukdomsinformation om körtelfeber – Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/kortelfeber/

How to use … the Monospot and other heterophile antibody tests. Marshall-Andon & Heinz. Arch Dis Child Educ Pract Ed. 2017

Infectious mononucleosis: return to play. Auwaerter. Clin Sports Med. 2004

Chronic fatigue syndrome after infectious mononucleosis in adolescents. Katz. Pediatrics. 2009

 

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Öka dina kliniska kunskaper

Öka dina kliniska kunskaper

PM Academy erbjuder digitala läkarutbildningar inom specifika terapiområden. Utbildningarna är framtagna tillsammans med specialister och tar ca 15 minuter att genomföra.

Till utbildningarna

Öka dina kliniska kunskaper
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev