Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Meniskskada- medial

ICD-10: M23.3 M

Definition

Skada på mediala menisken i knät.

 

Orsak

Trauma eller degenerativa förändringar. Det sistnämnda i vuxen ålder och som del av allmän artrosutveckling i knät. Inom idrotten vanlig skada, framför allt vid vridning av knät eller huksittande belastning (t.ex. vid landning efter hopp). Vanligare än lateral meniskskada p.g.a. mindre rörlighet av menisken. Kan vara associerat med ligamentskador, t.ex. på mediala kollateralligamentet.

 

Symtom

Diskret knäsvullnad, ömhet över mediala ledspringan. ”Låsningar” av knät under idrottande är diagnostiskt. Sträckdefekt inger misstanke om inslagen menisk.

 

Status

Palpationsömhet över mediala ledspringan och ibland ”svullnad” över menisken. Smärta provoceras vid meniskprovokationstester som McMurray´s test (flektera knät maximalt med tibia roterat utåt, och räta därefter ut knät). Vid positivt test fås distinkt knäppande smärta över mediala ledspringan.

 

Differentialdiagnostik: Broskskada efter våld. Medial kollateralligamentskada (palpömh över ligamentets fästen, ej direkt över ledspringan). Patellarluxation.

 

Utredning

Röntgen är vanligtvis normal. MRT har hög sensitivitet (> 90 %), bör ersätta diagnostisk artroskopi. CT mindre bra- kräver kontrast!

Behandling

I praktiken behandlas de flesta misstänkta lindriga meniskskadorna (utan samtidig ligamentskada) konservativt. Därefter funktionell rehabilitering via sjukgymnast/fysioterapeut. NSAID peroralt kan prövas. Om ingen förbättring av denna regim elektiv remiss till ortoped för ev. artroskopisk diagnostik och behandling. Ökad risk för artrosutveckling efter meniskskador.

Akuta (idrotts)skador hos yngre opereras med framgång. Detta bör ske kort tid efter traumat.

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer