Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Mediaotit. Akut mediaotit. Öroninflammation. Otit. Mellanöroninflammation. AOM.

ICD-10: H66

Se även avsnittet Öronbarn/Otitbenägna barn sist i detta kapitel.

Definition

Inflammation i mellanörat.

Orsak

Ofta en bakteriell komplikation till en virusinfektion. Pneumokocker 30- 50 %, Haemophilus Influenzae 15-30 %, Moraxella catharalis ca 10 %. Betahemolytiska streptokocker 2–5 %.

Symtom

Intervallsmärta från ett eller båda öronen, lockkänsla, vanligen subfebrilitet, ibland öronflytning (perforation). Skrikighet, irritabilitet, feber, försämrad aktivitet/aptit/sömn. I typfallet oftast under pågående ÖLI. Drabbar framför allt barn 1–2 år. Nedsatt hörsel. Tinnitus.

Status

Rodnad eller ogenomskinlig (blek), buktande trumhinna med eller utan spontanperforation och/eller öronflytning. Nedsatt rörlighet.

Utredning

Otoskopi + bedömning av trumhinnans rörlighet (Siegles tratt eller tympanometri). CRP tillför intet. NPH-odling vid terapisvikt liksom vid täta recidiv.

Differentialdiagnoser: Extern otit, otosalpingit, simplexotit (kärlinjektion vid hammarskaftet, trumhinnan rörlig), ”skrikröda” trumhinnor, käkledsbesvär hos vuxna, kolesteatom. Mastoidit (rodnad, svullnad och ömhet bakom örat, utåtstående ytteröra – akutremiss!). ”Värk i örat” p.g.a. Tempomandibulär dysfunktion (mycket vanligt) liksom vid Myofasciellt syndrom med triggerpunkter i M. Masseter.

Hos vuxna är ofta ”Ont i örat” ett bettfysiologiskt problem Palpera M Masseter samt inre- och yttre tuggmusklerna. Titta på tecken på tandgnissling (nedslipade tänder) och tungpressning (impressioner).

Behandling

* Barn i åldern 1 till 12 år rekommenderas aktiv expektans pga hög frekvens spontanläkning – antibiotikabehandling endast om komplicerande faktorer finns (svår värk trots smärtlindring, infektionskänslighet p.g.a. annan sjukdom/behandling, missbildning i ansiktsskelett eller inneröra, cochleaimplantat, tidigare öronoperation – dock ej plaströr-, känd sensorineural hörselnedsättning).

* Barn under 1 år (är immunologiskt omogna), ungdomar över 12 år liksom vuxna antibiotikabehandlas.

* Barn under 2 år med bilat öroninflammation, alla med perforerad trumhinna antibiotikabehandlas. Analgetika (paracetamol eller ibuprofen till barn äldre än 6 mån.). Om pc expekteras gäller ny bedömning efter 2–3 dygn vid kvarstående besvär. Tidigare vid försämring.

* Otit hos svårt allmänpåverkat barn remitteras akut till barnklinik.

*Rinnande från insatta rör behandlas örondroppar innehållande oxytetracyklin och poly- myxin B + glukokortikoid eller ciprofloxacin med eller utan glukokortikoid.

Farmakoterapi: Barn: Mixtur eller droppar PcV 25 mg/kgx3 under 5 dagar. Alvedon mixtur fulldos. Nässpray vid nästäppa. Vätska. Högläge! Höj sängens huvudända. Vid pc-allergi ges erytromycin 20 mg/kgx2 under 7 dagar. Vid terapisvikt ges amoxicillin 20 mg/kg x 3 i 10 dagar. Vid terapisvikt och pc-allergi ges enligt odlingssvar, annars kontakt med ÖNH-specialist för ev paracentes och odling.

Vid recidiv (= ny mediaotit inom 1månad) ges PcV 25 mg/kg x 3 (alt amoxicillin 20 mg/kg x 3) under 10 dagar.

Vuxna: T Kåvepenin 1,6 g x3 i 5 dagar. Vid pc-allergi ges erytromycin 250 mgx4 eller 500 mg x 2 under 7 dagar.

Vid terapisvikt (= utebliven förbättring under pågående behandling under minst 3 dagar) tas NPH- odling, samt ges amoxicillin 500 mg x 3 under 10 dagar. Vid påvisad Moraxella catarrhalis ges erytromycin alt. tetracyklin. Vid terapisvikt och pc-allergi ges enligt odlingssvar, annars kontakt med ÖNH-specialist för ev. paracentes och odling.

Vid recidiv (= ny mediaotit inom 1 månad) ges PcV till vuxen 1,6 gx3 under 10 dagar, alt. amoxicillin 500 mg 1×3 under 10 dagar.

Om odling visar betalaktamasproducerande Haemophilus Influenzae, ges amoxicillin + klavulansyra.

Uppföljning

Okomplicerad ensidig otit med normalt status på andra örat behöver inte kontrolleras. Inte heller ensidig sekretorisk otit (= Sekretorisk mediaotit/SOM/Otosalpingit/”Öronkatarr”) utan hörselnedsättning. Barn yngre än 4 år med dubbelsidig otit eller ensidig sådan med sekretorisk mediaotit på andra örat bör kontrolleras efter 3 mån. för att en ev hörselnedsättning skall kunna upptäckas och behandlas. Trumhinnestatus/ev vätska bakom örat, ev hörselprov. Tympanometri känsligare än pneumatisk otoskopi vad gäller att bedöma vätska bakom trumhinnan. Vid dubbelsidig SOM med hörselnedsättning efter minst tre månader rek remiss till ÖNH för ev. insättning av plaströr. Likadant vid dubbelsidig sekretorisk mediaotit utan hörselpåverkan efter 6 månader. Vid upprepade recidiv av otit bör pat. remitteras till ÖNH för ev. insättande av plaströr. Se avsnittet ”Öronbarn”.

Förebyggande behandling med pneumocockvaccination (som nu ingår i vaccinationsprogrammet) har minskat andelen barn med återkommande öroninflammationer och behov av plaströrsbehandlingar.

Fördjupning

Läkemedelsverket. Diagnostik, behandling och uppföljning av akut mediaotit. 2010. https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Behandlingsrek-rorotit-2018.pdf

Uppdatering  av behandlingsrekomendation – rörotit. https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/Bakgrundsdok-rorotit-2018.pdf

https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/huvud-och-hals/vardforlopp/

Patientinformation: www.doktorn.com

 

Aktuella Mediciner

Penicilliner 

Amoxicillin: Oral susp./T Amimox. Oral susp./T Amoxicillin.

Amoxicillin + klavulansyra: Oral susp./T Spektramox. 

PcV: Droppar/Oral susp./T Kåvepenin.

Nässpray avsvällande

Oximetazolin: Nässpray Nezeril.

Xylometazolin: Nässpray Otrivin.

Smärtstillande

Ibuprofen: Oral susp./T Ibuprofen.

Paracetamol: Oral lösn./Supp./T Alvedon.

Vaccination mot pneumokocker 

Inj. Pneumovax. Inj. Prevenar 13. Inj. Synflorix.

Örondroppar: 

Kortikosteroid Gr I + oxytetracyklin och poly- myxin B: Örondrp. Terracortril med Polymyxin B.

Ciprofloxacin: Ciloxan, Cetraxal

Ciprofloxacin + kortikosteroid gr III (fluocinolon): Cetraxal Comp

 

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Öka dina kliniska kunskaper

Öka dina kliniska kunskaper

PM Academy erbjuder digitala läkarutbildningar inom specifika terapiområden. Utbildningarna är framtagna tillsammans med specialister och tar ca 15 minuter att genomföra.

Till utbildningarna

Öka dina kliniska kunskaper
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev