Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Lymfadenitis colli. Knuta på halsen. Lymfkörtlar på halsen. Förstorade lymfkörtlar på halsen.

ICD-10: R22

Definition

Resistens utvecklad under kortare eller längre tid i halsens mjukdelar.

Orsaker

Infektiös genes: Ofta snabb debut i anslutning till övre luftvägsinfektion, vanligt hos barn. Körtlar framför käkvinklarna kommer ofta från tandaffektioner. Atypiska mycobakterier.

Malignitet: Oftast tillväxande resistens under en längre tid (månader). Ex.v. lymfom eller metastas från huvud-halsområdet. Även från lungor.

Missbildning eller medfödd förändring: Knuta som funnits i många år talar för detta. Mediala halscystor vanligast hos barn. Sitter i medellinjen framför tungbenet. Laterala halscystor framför M Sternocleidomastoideus. Ofta debut så sent som i 18–20 års åldern.

Övrigt: Struma, kroniska lymfadeniter, lipom (mjuk/halvfast), aterom (sitter i huden, fritt från underlaget), abscesser (ömmar), tyreoideatumörer, tyreoidit, lymfangiom, dermoidcysta, hematom efter trauma, nodulär fasciit, m.m.

Utredning

Enligt cancercentrum standardiserat vårdförlopp för huvud och halscancer skall nytillkommen förstorad lymfkörtel eller knöl på halsen som inte varierar i storlek remitteras till ÖNH  med mottaganade samma dag för vidare utredning med finnålspunktion mm.

Anamnes med fokus på ev viktminskning, oförklarlig feber, rikliga nattsvettningar – symtom som kan peka på malignitet t.ex. Hodgkins lymfom. Palpation där konsistens, rörlighet samt ömhet eller icke-ömhet noteras. Akuta lymfkörtlar är oftast ömma, elastiska och rörliga, malignitet oftast hård/elastisk, oöm, ej ruckbar. ÖNH-status där noggrann inspektion av larynx och epifarynx samt näsans väggar undersöks.

Sedvanliga infektionsparametrar, CRP eller SR och blodstatus, fritt-T4, TSH. Vid misstanke om atypiska mycobakterier till infektions/ÖNH/barn beroende på lokal regim.

Körtel framför M Sternocleidomastoideus övre del hos ung individ är sannolikt lateral halscysta. Hos individ > 50 år misstänks tonsillcancer.

Behandling

Kausal

Fördjupning

Läkemedelsboken. Knuta på halsen. https://lakemedelsboken.se/kapitel/andningsvagar/oron-_nas-_och_halssjukdomar.html#n1_80

Cancercentrum. Standardiserat vårdförlopp för huvud och halscancer. https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/huvud-och-hals/vardforlopp/

Patientinformation. www.doktorn.com

 

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Öka dina kliniska kunskaper

Öka dina kliniska kunskaper

PM Academy erbjuder digitala läkarutbildningar inom specifika terapiområden. Utbildningarna är framtagna tillsammans med specialister och tar ca 15 minuter att genomföra.

Till utbildningarna

Öka dina kliniska kunskaper
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev