Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Lungemboli

ICD-10: I26

Orsak

I regel djup ventrombos där embolier passerar höger hjärthalva till lungan.

Riskfaktorer är tidigare djup ventrombos, långvarig immobilisering (sängläge, längre resor), varicer, venös insufficiens, rökning, hereditet för ventrombos, malignitet, efter trauma/fraktur. Hormonpåverkan via östrogen, p-piller eller graviditet ska ej glömmas. I övrigt var god se ventrombos.

 

Symtom

Kardinalsymtom är akut dyspné, bild av pleurit-hemoptys samt högerkammarsvikt. Symtomatologin beroende av embolimassans utbredning.

Även hastig försämring i andra sjukdomar (som hjärtsvikt, KOL, postoperativ vård) bör inge en misstanke att patienten drabbats av lungemboli. Oklar bröst- och buksmärta kan vara symtom på lungemboli.

 

Differentialdiagnos: Revbenssmärta, pneumothorax, pneumoni, bronkit, astma-KOL, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, lungödem, perikardit, aortadissektion/-aneurysm, lungtumör, hjärttamponad.

 

Utredning

Andningsfrekvens, syrgasmättnad, EKG kan visa ett nytillkommet förmaksflimmer liksom högergrenblock.

 

Diagnosstöd (enligt Wells) där < 4 poäng innebär låg sannolikhet och > 4 poäng hög sannolikhet för lungemboli:

3 poäng    malignitet -behandlad eller pågående- under senaste 6                               månaderna.

1,5 poäng immobilisering mer än 3 dagar eller kirurgi senaste månaden.

3 poäng    tecken på djup ventrombos.

1,5 poäng pulsfrekvens över 100 slag/min.

1,5 poäng tidigare genomgången djup ventrombos.

1 poäng    hempotys.

3 poäng    lungemboli sannolikare orsak till besvären.

Utöver denna bedömningsmall bör man ta hänsyn till östrogenbehandling och graviditet.

Lungröntgen kan vara normal. D-dimer används för att utesluta en lungemboli vid låg klinisk misstanke, vid högre misstanke gäller fortsatt utredning med CT.

 

Behandling

Fri venväg. Syrgas 5-10 l/minut via näskateter. Om oro ge Morfin 10 mg/ml ½-1 ml intramuskulärt. Omgående transport till medicinklinik. Om möjligt ge lågmolekylärt Heparin före transport.

 

Aktuella Mediciner

Lågmolekylärt Heparin

Inj Fragmin/Inj Innohep/Inj Klexane.

Morfin: Inj Morfin

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer