Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Kronisk myeloisk leukemi. KML.

ICD-10: C92

Definition

Kraftig ökning av antalet granulocyter i blod och benmärg. Ca 90 fall/år i Sverige, medianålder för insjuknande är 60 år, ökar med ökande ålder.

Orsak

Genetisk avvikelse ”Philadelphiakromosom” som är en orsak till uppkomsten av kronisk myeloisk leukemi.

Symtom

KML indelas i 3 sjukdomsfaser: kronisk fas, accelererad fas och blastfas (blastkris). Vid diagnos är cirka 93 procent i den kroniska fasen och resten i någon av de mer avancerade och svårbehandlade formerna av sjukdomen.

Initialt ofta asymtomatisk (kronisk fas). Ca hälften av patienterna är asymtomatiska vid diagnos. Därefter en accelererande fas med tilltagande trötthet, viktnedgång, dyspne, feber, nattliga svettningar, fyllnadskänsla i buken. Splenomegali vanlig.

Övergår alltid obehandlad i ”blastkris”(akut leukemi).

Diagnos: Leukocytos med LPK-stegring till > 100–1000 x 109/l, med inslag av mer omogna myeloiska cellformer (stavkärniga granulocyter, metamyelocyter, myelocyter, blaster) samt basofili och viss eosinofili, trombocytos, mjältförstoring.

Utredning

Hb, LPK, TPK, B-celler, SR, LAPA, Vitamin-B12.

Differentialdiagnos

Framför allt s.k. leukemoida reaktioner (infektion, malignitet). ”LAPA” (leukocyt alkaliskt fosfatas) är bra prov för differentialdiagnos (lågt värde = KML, annars högt värde).

Behandling

Remiss Hematologisk enhet/Medicinklinik enligt Standardiserat vårdförlopp på www.cancercentrum.se

Vidare utredning sker där med benmärsundersökning, immunfenotypning. Påvisande av Philadelphiakromosomen ger diagnos (kan påvisas hos alla patienterna). Ev LP mm.

Behandling hos patienter i kronisk fas syftar till att förhindra att sjukdomen går över i akut fas eller blastkris. Behandling med tyrosinkinashämmare i första hand. För behandling i accelerad fas och blastkris är allogen stamcellstrasplantation aktuell. Patienter i palleativt skede kan behandlas med  hydroxyurea och busulferan.

Fördjupning

Standardiserade vårdförlopp. www.cancercentrum.se  https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/blod-lymfom-myelom/kronisk-myeloisk-leukemi-kml/

Finns även som App att ladda ner: Cancervård

Patientinformation: www.doktorn.com

Patientförening: http://www.blodcancerforbundet.se

För dig som patient
Läs mer om Kronisk myeloisk leukemi. KML. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer