Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Njurfunktionsmätning. Glomerulär filtration. eGFR.

Se även avsnittet njursvikt, akut och kronisk, hematuri, proteinuri i detta kapitel.

Ett tillförlitligt värde på njurfunktion är viktigt i många diagnostiska sammanhang och inte minst då man doserar läkemedel som utsöndras renalt.

För att få en mer korrekt uppfattning än ett kreatininvärde behöver man få ett mått på glomerulär filtration. Detta görs enklast genom att beräkta eGFR (estimerat GFR). Den klassiska Cocroft-Gaults formel har använt i många år både kliniskt och i läkemedelsprövningar. Den är behäftad med betydande felkällor varför Svensk Njurmedicinsk Förening nu gör följande rekommendationer:

– eGFR-kreatinin bestämmes från  P-kreatinin med CKD-EPI formeln eller Lund-Malmö-reviderade formeln (se nedan).

– För konfirmering i speciella situationer används serum cystatin C.

– eGFR-cysC uträknas från CKD-EPI cysC-formel och kombinationsvärdet eGFRkreat-cysC bestämmes från CKD-EPI kreatinin-cysC ekvationer.

– Mät GFR med Cr-EDTA eller iohexol då mer exakt GFR behöver fastställas. Detta beställs ofta via fysiologiska laboratorier.

I primärvården rekommenderas att utvärdera varje patient med njurfunktionsnedsättning/hematuri/proteinuri/diabetes med ett eGFR. Kontakt tages därefter med njurmedicn vb.

Fördjupning

https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/skattning-av-njurfunktion-/

www.egfr.se/eGFRen.html (Lund-Malmö revisionen är utvecklad i Sverige och täcker äldre personer bättre).

www.mdrd.com (CKD-Epi formeln samt CKD-EPI kreatinin-cysC ekvationer)

www.njurmed.se

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer