Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Kornealerosion. Hornhinneerosion

ICD-10: H160, S05

Orsak

Vanligen trauma, tex efter fingernagel, trädgren eller papper som kommit emot ögat.

Symtom

Kan vara intensiv smärta med ökat tårflöde, skavkänsla, ökad ljuskänslighet och blefarospasm.

Status

Efter infärgning med fluorescein, ses erosionen tydligt vid belysning med blått ljus. Uteslut djupare eller genomgripande skada, uteslut främmande kropp.

Behandling

Ögonsalva, tex Ögonsalva Oculentum Simplex x 4-5 tills symtomen går över. Vid risk för sekundärinfektion kan man ge antibiotikasalva (Oftaquix till kontaktlinsbärare pga högre risk för Pseudomonasinfektion). Förband om erosionen är stor. Ge inte lokalanestetika som smärtbehandling. Om recidiverande erosioner (ej akut) eller sekundärinfekterade ta kontakt med ögonläkare.

 

Aktuella Mediciner

Fucidinsyra: Ögonsalva Fucithalmic.

Kloramfenikol: Ögonsalva Chloromycetin/Ögonsalva Kloramfenikol.

Levofloxacin:Ögdr Oftaquix

Mjukgörande salva: Ögonsalva Oculentum Simplex APL.

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer