Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Konfusion hos äldre. Förvirring hos äldre.

ICD-10: F05

Definition

Ett akut (under period av timmar-dagar) insättande psykiskt syndrom karaktäriserat av intellektuell och psykomotorisk störning samt störd sömn-vakenhetscykel. Observera att konfusion utgör symtom på en bakomliggande sjukdom.

Orsak

I stort sett varje sjukdom, banal eller allvarlig, somatisk eller psykisk, kan utlösa konfusion (se nedan under Utredning). Vanligt är t.ex. uvi, urinstämma, pneumoni, viros, hjärtsvikt, smärta, obstipation. Miljöbyte, sensorisk depreviation (= nedsatt/okorrigerad syn, hörsel, social isolering) ”stökig” omgivning, läkemedel (i synnerhet antikolinergika, bensodiazepiner och opioider, se avsnittet Läkemedelsbehandling av äldre). Postoperativ konfusion är inte ovanligt. Äldre, med reducerad cerebral reservkapacitet, i synnerhet vid demenssjukdom, är särskilt sårbara.

Impressiv afasi kan likna konfusion och vara det enda kvarstående symtomet efter TIA/Stroke. Ibland ett ”dolt” handikapp. Talflyt, förståelse, benämning, repetition, förmågan att läsa och skriva kan påverkas i olika grader. Oftast spontan förbättring där förståelsen förbättras först.

Symtom

Beroende av bakomliggande sjukdom. Konfusionstillståndet kan variera mellan lätta, drömliknande (oneroida) tillstånd till fullt utvecklad psykotisk symtomatologi med hallucinationer och vanförställningar. Hypo- eller hyperaktivitet. Nattstökighet och dagtrötthet. Störningar i tids-rums- och personuppfattning. Ångest och oro. Ibland aggressivitet. Ofta stor symtomvariation över dygnet.

Differentialdiagnoser

Demens, depression, TIA/Stroke, alkohol, andra droger.

Utredning

Tidsförloppet är viktigt. Kort anamnes talar emot demens/depression. Miljöfaktorer? Uteslut bakomliggande orsak så som skalltrauma (subduralhematom), fraktur, urinretention, uvi, stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, lungemboli, läkemedel, intoxikation, akut buk, obstipation, infektion, anemi, hypoglykemi, hypoxi, dehydrering, elektrolytrubbning, tyreotoxikos.

Läkemedel är en vanlig orsak till akut konfusion. Gå igenom läkemedelslistan. Läkemedels som uppvisar start samband med kognitiva störningar är: bensodiazepiner, glukokortikoider, opioider, antiepileptika, urologiska spasmolytika, antiemetika, antiarytmika, tri- och teracykliska antidepressiva, medel vid parkinsism, antipsykotiska läkemedel av högdostyp, antihistaminer av 1:a generationen.

Lab: Hb, P-Glu, S-Na, S-K, S-Ca, S-fritt T4/TSH, Leverstatus, CRP, SR, U-sticka, EKG. CT hjärna?

Behandling

Behandla bakomliggande orsak. Sanera läkemedelslistan.

I övrigt god omvårdnad. Ge patienten möjlighet att orientera sig mot omvärlden – lugn ljus miljö, glasögon på, fungerande hörapparat. Rätta till dygnsrytmen. Vistelse i dagsljus. Medicinsanering. Inte ok att behandla en positiv urinsticka om inga andra symtom på UVI finns.

Hellre tappning än KAD vid urinstämma.

Läkemedel: Inga psykofarmaka häver konfusionen utan är troligen bara symtomlindrande. Klometiazol som dagsedativum 1 kapsel eller 5 ml kan försökas. Dosering klometiazol vid sömnrubbning 1–2 kapslar eller 5–10 ml, dosminskning om kvarvarande dåsighet på morgonen. Tänk på risken för blodtrycksfall. Var försiktig med preparat med antikolinergeffekt. Vid svår oro/agitering eller psykotiska symtom risperidon 0,5–1,5 mg/dygn, alternativt haloperidol 0,5 mg,
1 x 2–3. Effekt på psykotiska symtom kan dröja dagar upp till flera veckor. Kliniken följs. Observera att neuroleptika kan förvärra såväl psykiska som somatiska tillståndet vid Lewykroppsdemens; ökade psykotiska symtom, fall och synkope. Neuroleptika i sig har även visat sig innebära högre risk för död hos äldre med demens – korta behandlingstider.

Fördjupning

Läkemedelsboken. Läkemedelsbehandling hos äldre. Akut konfusion. https://lakemedelsboken.se/kapitel/lakemedelsanvandning/lakemedelsbehandling_hos_aldre.html#y1_27

Socialstyrelsen. Olämpliga läkemedel för äldre. 2016. https://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/aldre-lakemedel-som-bor-undvikas-juni-2016.pdf

Aktuella Mediciner

Haloperidol: Inj./Oral lösn./T Haldol.

Klometiazol: K/Oral lösn. Heminevrin.

Risperidon: Munsönderfallande: T/Inj./T/Oral lösn. Risperdal. T Risperidon.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Öka dina kliniska kunskaper

Öka dina kliniska kunskaper

PM Academy erbjuder digitala läkarutbildningar inom specifika terapiområden. Utbildningarna är framtagna tillsammans med specialister och tar ca 15 minuter att genomföra.

Till utbildningarna

Öka dina kliniska kunskaper
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev