Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Komjölksproteinallergi. KMA.

ICD-10: Symtom + Z91.0

Se även avsnittet anafylaktisk reaktion i kapitlet Andningsorganens sjukdomar. 

Definition

Ig-E eller icke Ig-E medierad allergisk reaktion mot komjölksprotein.

Orsaker

Genetiska faktorer och troligtvis också idag okända miljöfaktorer. Vanligaste födoämnesallergin under första levnadsåret.

Symtom

Symtom från hud, gastrointestinalkanalen och luftvägar som kan variera kraftigt i allvarlighetsgrad och debut. Snabballergiska symtom som urtikaria, kräkning, diarré uppkommer 1-2 timmar efter intag är ofta IgE medierade. Allvarligast är anafylaxi. Senallergiska symtom med buksmärta, kräkningar, reflux, lös avföring, förstoppning, avplanad viktutveckling, eksem är oftast inte IgE medierade och kan komma succesivt efter längre tids intag. Finns även FPIES (food protein iduced enterocolitis syndrome) som är en akut icke-IgE medierad reaktion med svåra symtom från gastrointestinalkanalen.

Differentialdiagnos

Annan allergi, celiaki, kolik, eosinofil esofagit, FPIES, senare också laktosintolerans.

Utredning

Konsultera barnläkare, viktigt att barnet får en snar och korrekt diagnos innan man börjar experimentera med kosten. Anamnes: Heriditet, symtomdebut, amning, födoämnesintroduktion. Status: Tillväxtkurva, somatisk undersökning. Allergitest: Vid misstanke. Riktat mot mjölkprotein. IgE-ak/ pricktest. Kan vara falskt positiva eller falskt negativa. Elimination-provokation. Vid diffusa besvär behövs ofta en längre period av elimination/ provokation (2-4 veckor). Vid svår reaktion och höga nivåer/ stor reaktion på pricktest är provokation inte nödvändigt. Vid elimination från moders kost mer än under elimination/provokation (>2 veckor) ska moder ges kalciumsubstitution.

Behandling

Elimination av komjölksprotein, uppföljning av barnläkare och dietist. Förskrivning av hypoallergena modersmjölksersättningar eller annan hypoallergen produkt. Komjölksproteinallergi har god prognos. Majoriteten har utvecklat klinisk tolerans vid 3 års ålder. Provokation görs 1–2 gånger per år, om allvarliga reaktioner i historiken görs provokationen på sjukhus.

Fördjupning

Barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi
www.barnallergisektionen.se

Aktuella Mediciner

Kaseinhydrolysat: Nutramigen.

Vasslehydrolysat: Althera.

 

 

För dig som patient
Läs mer om Komjölksproteinallergi. KMA. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer