Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Infektionsbenägna barn.

Definition

Normalt antal infektioner hos barn: Barn under 4 år: 4–8 viroser/år (kan vara upp mot 15), barn över 4 år: oftast färre.

Uppmärksamma ffa recidiverande bakteriella infektioner. Överväg astma, cystisk fibros, immunbristsjukdom. Tecken som bör föranleda remiss för immunbristutredning: ≥1 invasiv infektion per år, ≥2 sinuiter eller pneumonier per år, ≥4 antibiotikakrävande otiter/ år. Ovanliga patogener, ovanlig lokalisation, komplikationer, återkommande abcesser. Avsaknad av förväntat svar på adekvat antibiotikabehandling.

Utredning

Vanliga virusinfektioner behöver inte föranleda immunologisk utredning. NPH-odling nästan aldrig indicerat vid enstaka ÖLI. Kontroll av vikt- och längdutveckling. Efterfråga hereditet. Passiv rökning vid återkommande luftvägsinfektioner. Konsultera ev barnläkare, kontrollera blodstatus med diff och ev immun elfores. Vid misstanke om immunbrist eller allvarligt kroniskt tillstånd remiss till barnläkare för utredning. Avvakta vaccination med levande vaccin om misstanke om immunbrist.

Fördjupning

Infektionskänslighet hos barn. Viss Vårdprogram – SLL. http://www.viss.nu/Handlaggning/Vardprogram/Barn-och-ungdomar/Infektionskanslighet-hos-barn/

Viral respiratory infections in the community: epidemiology, agents, and interventions. Monto. Am J Med. 1995

Approach to Children with Recurrent Infections. Hernandez-Trujillo. Immunol Allergy Clin North Am. 2015

 

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer