Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Impetigo. Svinkoppor

ICD-10: L01

Orsak

Staph. Aureus (90 % av fallen) och/eller betahemolytiska streptokocker gr A. Vid bullös impetigo alltid stafylokocker. Smittar via direktkontakt.

 

Status

Välavgränsade områden med vesikler samt tjocka, lite smetiga, honungsgula krustor på rodnad botten. Ofta i ansikte, runt mun och näsa, i hårbotten eller på händer. Ofta satellitlesioner.

 

Utredning

Typiska symtom. Odling samt resistensbestämning rekommenderas inför per oral antibiotikabehandling.

 

Differentialdiagnoser

Herpes simplex (kan ibland sekundärinfekteras med bakterier). Mykos – vanligen ringformade lesioner. Nummulärt eksem – ofta klåda.

Behandling

Informera om smittsamhet mellan syskon och kamrater. Byt handduk och örngott dagligen.

Lokalbehandling: Krustor avlägsnas genom baddning med tvål och vatten alt Klorhexidinlösning. Därefter påstryks ev. kräm i form av lokalt antibiotika i form av retapabamulin eller väteperoxid. Vid utbredda förändringar, regionala adeniter liksom vid feber ges flukloxacillin alt. cefalosporin peroralt, i andra hand klindamycin som även ges vid pc- allergi. 1 veckas behandling är tillräcklig. Om odling visar växt av streptokocker gr A kan PcV användas – erytromycin vid pc- allergi.

 

Egenvård: Tvätta dina och barnets händer ofta. Använd engångstvättlappar. Ej samma handduk till alla familjemedlemmar. Klipp naglar korta på barnet, undvik att peta i sår eller i näsan. Täck såren med förband om möjligt (använd engångshandskar). Byt örngott, handdukar och kläder dagligen – tvätta vid så hög temperatur som möjligt. Rengör leksaker dagligen – undvik tygdjur. Rengör dörrhandtag och bordsytor dagligen samt andra områden som berörs ofta. Var hemma från dagis till såren torkat ut och sårskorporna fallit av.

 

Aktuella Mediciner

Cefalosporin: Mixt/ K Cefadroxil.

Flukloxacillin: T Flukloxacillin, Mixt/T Heracillin.

Klindamycin: K Clindamycin, Mixt/K Dalacin.

Penicillin: Drp/Mixt/T Kåvepenin.

Retapamulin: Salva Altargo.

Väteperoxid: Kräm Microcid.

För dig som patient
Läs mer om Akutmedicin. Impetigo. Svinkoppor på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer