Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Hyperkalcemi

ICD-10: E83.5

Orsak

Hyperparatyroidism, malignitet, tiazider, litium, vitamin D-intox, sarkoidos, immobilisering, hypertyreos, familjära former.

Symtom

Trött, depression, njursten, värk, förstoppning, polyuri, muskelsvaghet. Ofta mkt höga värden om symtom.

Utredning

Kalciumvärdet måste relateras till aktuellt albuminvärde. Sök grundorsak.

Behandling

Efter grundorsak. Sätt i tillämpliga fall ut kalciumtillskott och D-vitamin. Om S-Ca >3,50, samt Joniserat P-Ca>1,30, allmänpåverkad och dehydrerad pat remitteras akut till medicinklinik kräver intensivvård. Vid hyperkalcemisk kris alltid dehydrerad patient och dropp i form av nariumkloridlösning eller Ringeracetat igångsätts snarast.

För dig som patient
Läs mer om Akutmedicin. Hyperkalcemi på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer