Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Hemorrojder

ICD-10: I84

Orsak

Inte helt känt. Ökande vid ökat intraabdominellt tryck, förstoppning resp. diarréer. Ofta debut i samband med graviditet.

 

Symtom

Blödning i samband med defekation, fuktande irritation, vid akut trombotisering svår smärta.

 

Utredning

Inspektion, palpation, proktoskopi/rektoskopi (för att säkrare utesluta differentialdiagnoser). Inte möjligt att utföra skopi och knappast heller palpation vid en akut trombotiserad hemorrojd – kontroll i fritt skede.

 

Behandling

Reglering av tarmfunktionen, ordinera bulkmedel t.ex. sterkuliagummi. Vid besvär i form av blödning eller smärta:

Akut trombotiserad hemorrojd: Mycket smärtsamt. Behandlas genom omläggning med kompresser indränkta med alsollösning och smärtstillande salva/gel (lidokain 5%). Sängläge med högläge av stjärten. Fibrosering sker i trombosmassan och ger som regel inte besvär i efterförloppet- men tar 2-3 veckor. Ej operativ åtgärd annat än i undantagsfall; incision ger ökad risk för blödning, kan öka besvären och förkortar inte läkningstiden. (däremot incision om analhematom).

Yttre besvärande hemorrojder: Salva med kombination av glukokortikoider + lokalanestetika risk för dermatit- hudatrofi om långvarig behandling. Behandling max tre veckor per behandlingsomgång med salva eller supp. med steroid gr I.

Inre hemorrojder: Supp. med kombination av glukokortikoider + lokal-anestetika.

Recidiverande/långdragna besvär remiss kirurgi.

 

Patientinformation: www.1177.se 

Aktuella Mediciner

 Laktulos: Oral lösn Laktulos.

Lidokain: Salva Xylocain.

Natriumoleat: Salva Alkosanal*.

Sterkuliagummi: Dosgranulat/Dospulver Inolaxol. 

Steroid Gr I+ lidokain: Salva/Supp Scheriproct*.

Steroid Gr I+ lidokain: Salva/Supp Xyloproct*.

Steroid Gr III + lidokain: Rektalkräm/Supp Doloproct.

* = receptfri.

För dig som patient
Läs mer om Akutmedicin. Hemorrojder på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer