Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Hematuri.

ICD-10: R31

Se även avsnittet njursvikt, akut och kronisk, njurfunktionsmätning, proteinuri i detta kapitel.

Definition

> 3 erytrocyter/ högförstoringssynfält vid mikroskopisk undersökning av urinsediment. Makro- eller mikroskopiskt, synbar för ögat respektive upptäckt med urinsticka.

Orsak

Rödfärgninga av annan orsak. Efter fysisk aktivitet. Postrenala orsaker som cystit, njursten, prostataförstoring/cancer, trauma, urotelial cancer.

Renala orsaker som glomerulonefrit/vaskulit, pyelonefrit, njurcancer, tuberkulos. Behandling med antikoagulantia, antitrombotika, mfl. 

Differentialdiagnos

Rödfärgad urin efter intag av rödbetor, andra födoämnen, läkemedel kan orsaka rödfärgning av urinen.

Vaginal eller rektalblödning.

Utredning

Anamnes: Tillfällig, återkommande eller persisterande? Förenat med smärta, miktionsproblem? Feber och/eller andra sjukdomssymtom? Hereditet? Genomgången urologisk åtgärd? Diarreer/blodiga? Läkemedel?

Status

Blodtryck, Buk- och prostatapalpation. Hud, leder.

Laboratiorieprover: Urinsediment, kreatinin, U-kreatin/albumin, elektrolystatus, blodstatus, SR, CRP, PSA.

Makroskopisk hematuri : Betänk att massiv hematuri kan ge akut urinstämma. Undersök residualvolym med bladdersvan. Ultraljud njurar. Remiss till urolog för vidare utredning med CT-urografi, cystoskopi och cytologi. Välgrundad misstanke om cancer föreligger om ålder>50  eller misstanke i samband med bilddiagnostik, remitteras enligt standardiserat vårdförlopp.

Isolerad mikroskopisk hematuri: upprepa provet, basal utredning enligt ovan.

Mikroskopisk hematuri, proteinuri, positivt sediment. Remiss njurmedicin. Akut konsultation om kombination med förhöjt kreatinin, SR, CRP, feber, hudförändringar, diaréer.

Behandling

Isolerad mikroskopisk hematuri.med negativ utredning: expektans

Mikroskopisk hematuri med ytterligare fynd: utredning och behandling oftast i samarbete med njurmedicin

Makroskopisk hematuri: utredning och behandling oftast i samarbete med urolog. Massiv hematuri är sjukhusfall, patienten kan behöva hematuri-KAD samt utrednig/åtgärder mot blödningen oavsett om den är orsakad av antikoagulantia 

Fördjupning

www.njurmed.se
Standardiserade vårdförlopp. www.cancercentrum.se

För dig som patient
Läs mer om Hematuri. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer