Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Hälta hos barn. Coxitis simplex. ”Höftsnuva”.

ICD-10: R 26.8, M13.1

Orsak

Infektioner (artrit, osteomyelit, diskit), reumatologiska och immunologiska tillstånd (juvenil idiopatisk artrit, juvenil SLE, reaktiv artrit, Henoch Schönleins purpura), ortopediska sjukdomar (coxitis simplex, skelettskada/ trauma, Perthes, epifysiolys), växtvärk, malignitet (leukemi, neuroblastom, skelettumörer). Även psykologiska orsaker förekommer.

Symtom

Små barn kan oftast inte förklara att de har ont i leder eller muskler. Istället blir de kinkiga och irritabla och visar ofta smärtan genom hälta.

Coxitis simplex: Vanligaste orsaken till plötslig hälta hos förskolebarn. Vätskeansamling i höftleden, ofta efter ÖLI. Barnet haltar eller kan inte gå alls. I regel går besvären över på cirka en vecka, vid längre tids besvär vidare utredning. Behandlingen är symtomatisk, vila. Försiktigt med smärtlindring för att inte maskera symtom och för att låta smärtan styra till avlastning.

Anamnes

Debut, symtomduration. Nattlig smärta. Morgonstelhet. Subfebrilitet. Utslag. Genomgången eller aktuell infektion. Utlandsresa. Fästingbett. Trauma. Hereditet.

Status

Temp, allmäntillstånd. Observera barnet i väntrummet. Belastning i stående, hälta. Undersök skelett och leder bilateralt i hela nedre extremitet. Palpationsömhet, smärta vid rörelse i led, rörelseinskränkning. Inspektera och palpera rygg. Observera hud, utslag, blåmärken, svullnad, rodnad, värmeökning.

Utredning

Provtagning beroende på anamnes och status. CRP. Blodstatus med diff. Vid misstanke om skelettinfektion, malignitet, systemsjukdom remiss för vidare utredning. Ev även SR, ytterligare immunologiska parametrar, odlingar, urinsticka. Röntgen vid påtaglig palpationsömhet, rörelseinskränkning, smärta nattetid. Frikostigt med slätröntgen höftleder vid hälta för att utesluta Mb Perthes, epifysiolys, tumör, skelettskada. Ytterligare bilddiagnostik kan bli nödvändig tex vid misstanke om osteomyelit, diskit.

 

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer