Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Glossit. Tungsveda. Beläggning på tungan.

ICD-10: K14

Vg se även avsnittet Oral candida i detta kapitel.

Orsak

* Beläggning på tungan: Bristande munhygien där såväl matrester, restprodukter från rökning och/eller snus/kaffe ansamlas tillsammans med bakterier som producerar illaluktande svavelföreningar. Sekret från näshålan som kvarligger på tungan (”postnasal drip”). Candidainfektion (p.g.a. diabetes, antibiotika-kortison- strål-, cytostatikabehandling). Candidainfektion vanlig hos nyfödda spädbarn via primärinfektion från modern. Vanligt även hos allmänt nedgångna, multisjuka patienter med maligna sjukdomar (som leukemi, maligna lymfom, HIV). Muntorrhet (p.g.a. täthet i näsan som medför munandning nattetid, läkemedelsbiverkningar av antikolinerg art, Sjögrens syndrom m.fl.).

Oral lichen ”Hairy tongue” som följd av hypertrofa papiller – ibland följden av antibiotikabehandling. Benignt.

”Geografic Tongue” (alt Benign Migratory Glossitis”); glossit av okänd orsak. Benignt.

* Tungsveda/glossit: Tandpressning nattetid. (Vanligt. Pat. är oftast omedveten om att han/hon pressar tungan mot gommen. Ofta är endast tungspetsen drabbad). B12-/folat-/järnbrist. Tandprotes.

Status

Gulvita beläggningar på tungan där beläggningarna går att skrapa bort (orsak: matrester, rökning/snusning, bakterier,”postnasal drip”).

Vita beläggningar på tunga och munslemhinna, beläggningarna går att skrapa bort och tungan är ibland rodnad under (orsak: candidainfektion).

Vita beläggningar som inte går att skrapa bort; ofta i längsgående mönster eller längst tungans kanter (orsak: oral lichen).

Rodnad och ilsket röd tunga (orsak: B12-brist, järnbrist, candida, muntorrhet, tandpressning, tandprotes).

Röd och svidande tungspets (orsak: tungpressning).

Färgad tunga penetrera födointag. Matt och grå tunga och slemhinna (rökning).

Vitgrå eller rodnad blank beläggning på distinkt avgränsade områden bildande ”kartmönster” på tungan. Förändringarna uppträder successivt i skiftande mönster och på skiftande platser på tungan och är ofta omgärdade av vitgrå linjer (orsak: ”Geografic tongue”). Ibland djupa fissurer i tungan.

Utredning

S-B12/folat, Homocystein eller Metylmalonat. Hb. P-Glu. Vb. utredning av annan bakomliggande sjukdom (SR, LPK, Diff m.m.).

Vid oral candidiasis skall alltid underliggande sjukdom eftersökas.

Behandling

Candidainfektion: God munhygien. Lokal behandling med Nystatin (MycostatinNystatinNystimex) mixtur 100 000 IU/ml, 2-5 ml för munsköljning 3-4 ggr dagligen i 3-6 veckor.  Ev systemisk behandling med Flukonazol (DiflucanFlukonazolSolona)

Spädbarn kan penslas på tunga och munslemhinna med soda/vichyvatten på bomullstuss efter måltider (skölj napparna). Vb. pensling med nystatin mixtur.

I övrigt gäller god munhygien med såväl tandborstning som att skrapa bort matrester etc med tungskrapa (finns på Apoteket). Vb substitution av järn eller vitaminer. Apoteket har receptfri munsköljvätska verkande mot svavelföreningar/dålig lukt. Vid tungsveda kan antiinflammatorisk munsköljvätska prövas.

Fördjupning

Läkemedelsboken. Munhålans sjukdomar. https://lakemedelsboken.se/kapitel/andningsvagar/munhalans_sjukdomar.html?search=svamp&id=n2_17#n2_17

Aktuella Mediciner

Antiinflammatorisk munsköljvätska: Munskölj Andolex*.

Nystatin MycostatinNystatinNystimex

Flukonazol: DiflucanFlukonazolSolona

Munsköljvätska mot dålig andedräkt: SB 12*.

Nystatin: Oral susp. Nystimex.

* = Receptfri.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Öka dina kliniska kunskaper

Öka dina kliniska kunskaper

PM Academy erbjuder digitala läkarutbildningar inom specifika terapiområden. Utbildningarna är framtagna tillsammans med specialister och tar ca 15 minuter att genomföra.

Till utbildningarna

Öka dina kliniska kunskaper
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev