Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Förstoppning hos barn. Obstipation hos barn

ICD-10: K59.0

Definition

Fördröjd avföringstömning. Avföringsfrekvens kan skilja sig mellan individer. Helammade barn kan ha defekation mer sällan än varannan vecka utan att det är förstoppat. Barn som börjat äta mat behöver tätare defekationer (ofta varje till varannan dag). Förstoppning är förknippat med glesa och stora tarmtömningar där avföringen blir hård och defekationerna smärtsamma. Förstoppning kan även föreligga med tätare ofullständiga tarmtömningar.

Orsak

Funktionell förstoppning är mycket vanligt hos barn och ungdomar. Kostfaktorer (brist på fibrer och vätska), för lite fysisk aktivitet och ogynnsamma toalettvanor är vanliga orsaker.

Symtom

Kan vara diffusa, ibland bekräftas diagnosen ffa av att barnet mår bättre efter behandling. Buksmärtor, ev. värk i samband med måltider, minskad aptit, illamående, kräkningar, irritabilitet, flatulens. Glesa tarmtömningar, mycket avföring, hård smärtsam avföring, ond cirkel med medvetet eller omedvetet motstånd mot tarmtömningsreflexen vilket underhåller förstoppningen. Avföringsinkontinens. Förstoppningsdiarré, sekretorisk retning av fekalom.

Differentialdiagnoser

Hypotyreos, celiaki, komjölksproteinallergi, medfödda missbildningar, megakolon, Crohn (ffa hos ungdomar med stora analfissurer).

Utredning

Anamnes: Frekvens, avföringskonsistens (Bristol). Avföringsinkontinens. Debutålder. Mekoniumavgång. Psykomotorisk utveckling. Andra symtom som talar för neurologisk, endokrin eller metabol sjukdom. Status: Tillväxt. Bukpalpation, palpation per rektum. Inspektion av ryggslut. Tecken till neurologisk sjukdom. Lab/ rtg: Transglutaminas. BÖS görs ffa vid misstanke om fekalom men kan i vissa fall användas för att stärka diagnosmisstanken.

Behandling

Vid akut förstoppning ges klyx. I första hand rekommenderas sorbitol.

Mjukgörande salva i ändtarmsöppningen. Vid analfissurer lokalanestetika. Om längre anamnes bör barnet följas upp på BVC, VC eller barnmottagning. Allmänna råd om kost- och toalettvanor. Regelbunden tarmtömning samma tid på dagen. Gärna direkt efter måltid för att utnyttja den gastrokoliska reflexen. Bra sittställning med stöd för fötterna viktigt att understryka, ffa för mindre barn som sitter på toalett. Makrogolpreparat med dos behandlingssvar. Avföringen bör vara daglig och enligt Bristolskalan 3-4.

 

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer