Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Folatbrist. Folsyrabrist.

ICD-10: D 52.0 (dietär), D 52.1 (läkemedelsutlöst), D 52.8 (andra ospecificerade orsaker).

Definition

P-Folat < 15 nMol/L: brist kan föreligga. < 5 nMol/L: brist föreligger.

Orsak

Folat är en sensibel markör för bristande upptag från tarmen (t.ex. vid celiaki, efter tunntarmsresektion). Även lågt vid bristande intag (vegan, vegetarian, äldre med ensidig kost, nedgångna alkoholister). Folatbrist kan även uppstå vid medicinering med vissa antiepileptika, metformin, metotrexat resp. trimetoprim. Atrofisk gastrit. Kokning av föda sänker folathalten. Ofta brist på folat vid vitamin B12-brist. Brist även vid njursvikt. Tillstånden kan behandlas profylaktiskt med folsyra. Ökat behov av folsyra under graviditet.

Symtom

Psykiska symtom som nedsatt kognition, depression. Anemi med trötthet, yrsel, huvudvärk etc. Vid svår anemi andfåddhet, ev. kärlkramp.

Utredning

Vid nivåer 5–15 nMol/L kontrolleras homocystein – höjt värde (reagerar för såväl lågt folat som lågt B 12 – se avsnittet om Homocystein), S-B12, S-Fe, transglutaminasantikroppar. OBS att folat är ofta förhöjt vid samtidig B12-brist men sjunker när B12 substitueras. Anamnes. Ev. gastroskopi med frågeställning celiaki och atrofisk gastrit. S-Gastrin och S-pepsinogen, stiger resp. sjunker vid atrofisk gastrit – orsak till B12-brist.

Behandling

Adekvat kost (rött kött som oxkött och lever, grönsaker som broccoli, apelsin, apelsinsaft, havregryn m.m.). Vid behov tabletter innehållande folsyra; 5 mg x1under 2 veckor (remissionsbehandling) sedan 1 tabl. dagligen som underhållsbehandling. Starta inte folatsubstitution förrän en ev. B12-brist har behandlats i 3 veckor – kan försämra neurologiska symtom. Uppföljande kontroll via P-folat samt homocystein alt. MMA. Folsyra rekommenderas under graviditet t.o.m. vecka 12 med 0,4 mg dagligen. Om riskgrupp (tidigare fått barn med ryggmärgsbråck) rek. 5 mg dagl. t.o.m. vecka 12 med samma dos under hela graviditeten vid flerbörd.

Aktuella Mediciner

Folsyra: T Folacin. T Folsyra.

Folsyra + vitamin B12/B6: T TrioBe (förebyggande behandling).

För dig som patient
Läs mer om Folatbrist. Folsyrabrist. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer