Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Femte sjukan. Erythema infectiosum. Parvovirus B19

ICD-10: B08.3

Orsak

Parvovirus 19. Inkubationstid: 4–14 dagar.

Symtom

Vanligen i åldersgruppen 2–10 år. Ofta lindriga symtom med sjukdomskänsla, trötthet, subfebrilitet. Typisk är kraftig välavgränsad rodnad på kinderna ”slapped cheek”. Efter ett par dagar uppkommer erytem på bål och extremiteter formade i girlanger. Utslagen kan ibland klia, är kvar ca en vecka, men kan komma och gå längre. Ledvärk är vanligare hos vuxna. Infektionen kan också förekomma utan symtom.

Diagnos

Klinisk diagnos. PCR samt serologi möjlig.

Behandling

Symtomatisk. Smittar innan utslagen kommer.

Hos immunsupprimerade och vid sjukdomar med störd blodbildning kan femte sjukan orsaka anemi. Smitta hos gravida kan i mycket ovanliga fall leda till anemi med komplikationer hos fostret (hydrops fetalis).

Referenser

Sjukdomsinformation om erythema infectiosum. Folkhälsomyndigheten.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/erythema-infectiosum/

Femte sjukan, 1177 Vårdguiden
https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Femte-sjukan/

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer