Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Epiglottit. Struplocksinflammation.

ICD-10: J05

Definition

Svullnad och formförändring av struphuvudlocket, som medför kraftiga andningssvårigheter.

Orsak

Vanligen bakteriell, ofta av Haemophilus Influenzae B. Hos vuxna vanligast pneumokocker.

Symtom

Startar ofta som en övre luftvägsinfektion, snabb utveckling kan ske. Struphuvudlocket svullnar upp och blir stort som ett körsbär. Förloppet utvecklas inom några timmar. Barn har alltid feber och är kraftigt allmänpåverkade, vill sitta upp och framåtlutande, med droppande saliv från öppen mun och kan inte svälja. Ofta uttalad inspiratorisk stridor, flotterande och fladdrande utandningsljud (sekret i larynx).

Akut epiglottit är mycket sällsynt hos barn efter det att den allmänna vaccinationen av spädbarn för bl.a. Hemofilus Influenzae Typ B infördes 1993. Förekommer dock fortfarande hos ovaccinerade barn och vuxna (vanligare).

Status

Symtomen föranleder ett måste av inspektion i munhåla och nedre svalg. Smal spatel pressar ned tungan (näst intill kräkreflex), eventuellt då bjuder sig det körsbärsröda epiglottis som sticker upp bakom tungbasen. Hos barn inspektion med epifarynxspegel i larynx. Hos vuxna larynxspegel. Vid akut svalgsmärta där hypofarynx förefaller ua måste larynx inspekteras.

Differentialdiagnoser

Pseudokrupp (aldrig svårt att svälja), laryngiter, faryngiter.

Behandling

Vid minsta misstanke: Lämna aldrig patienten ensam. Patienten placeras i sittande ställning, t.ex. i knät på förälder. Lugn och ro viktigt. Ge inte mat eller dryck. Förbered för transport till sjukhus, sätt venflon, ge syrgas. Ge vattenlöslig hydrokortison 100 mg iv. eller im. Första dos antibiotika ampicillin eller cefalosporin.Var beredd att man kan behöva intubera. Om inte möjligt kan man behöva ventilera pat efter koniotomi: Leta fram membrana cricothyreoidea (kan lätt palperas på vuxna), gör där ett mindre tvärsnitt för en 6–7 mm intubationstub eller främre delen av en kulspetspenna. Hos barn kan man sticka in en eller flera venflonkanyler som kopplas till nippeln på en tub med 4 mm innerdiameter, vilken man sedan kan koppla till en Rubens blåsa. Trakeotomi görs endast av van hand.

Fördjupning

Läkemedelsboken. Epiglottit. https://lakemedelsboken.se/kapitel/andningsvagar/oron-_nas-_och_halssjukdomar.html#n1_86

Läkartidningen. 2007. Akut epiglottit nu en vuxensjukdom främst orsakad av pneumokocker. http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/8/8104/LKT0747s3531_3533.pdf

Aktuella Mediciner

Penicillin med utvidgat spektrum Ampicillin: Inj. Doktacillin.

Cefolosporin tex inj  cefotaxim,inj  ceftrianxon,

Steroid 

Inj. Solu-Cortef.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Öka dina kliniska kunskaper

Öka dina kliniska kunskaper

PM Academy erbjuder digitala läkarutbildningar inom specifika terapiområden. Utbildningarna är framtagna tillsammans med specialister och tar ca 15 minuter att genomföra.

Till utbildningarna

Öka dina kliniska kunskaper
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev