Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Epididymit. Bitestikelinflammation.

ICD-10: N45.9

V.g. se avsnitten Skrotala resistenser och Testistorsion i detta kapitel.

Definition

Inflammation i bitestikeln. Ofta föreligger samtidig prostatit.

Orsak

Vanligaste orsaken till akut scrotum hos vuxna, patienter huvudsakligen mellan 19 – 40 år, är klamydiainfektion eller mer sällan – gonorré hos yngre män. Infektion av urinvägspatogena bakterier hos äldre män – speciellt vid avflödeshinder. Vanligt hos kroniska KAD-bärare samt efter instrumentering. Hos barn/innan sexdebut misstänks annan genes och bakomliggande urogenital missbildning.

Symtom

Successiv tilltagande smärta, svullnad och rodnad av ena skrotalhalvan. 10% bilaterala. Ibland besvär som vid nedre UVI, dysuri, ökad miktionsfrekvens, trängningar, flytningar. Temperaturstegring, ibland svåra symtom och allmänpåverkan. Abcess kan utvecklas.

Status

Buk, ljumskportar, prostata. Palpation av scrotum görs i stående,. Lyft av skrotum minskar smärtan – ej vid torsion (Prehns tecken/dock ringa diagnostisk säkerhet).

Utredning

Urinprov och odling. Hälften av epidydimitpatienter har positiv odling.

PCRProv för Clamydia och ev gonorré.odling

Finns självtester för STI: endast de som är CE-märkta är tillförlitliga (analyseras på laboratorium).

Vid behov ultraljudundersökning med doppler.

Frikostig med akutremiss vid minsta misstanke om testistorsion – dessa tillstånd är svåra att skilja åt.

Differentialdiagnoser

Testistorsion. Torsion av Morgagnis hydatid. Testistumör. Ljumskbråck. Trauma.

Behandling

Till yngre män med eller utan positivt PCR för klamydia doxycyklin 100 mg x 2. Behandlingstid enligt de flesta rekommendationer 2-4 veckor. 10 dagar enligt Läkemedelsverket vid positivt Klamydiaprov.

Till män över 50 år: Kinolonpreparat, ciprofloxacin 500 mg x 2. Behandlingstid minst 3 veckor.

Vid allmänpåverkan och feber – inläggningsfall med iv antibiotika.

Gärna suspensoar.

NSAID-behandling vb.

Kontrollpalpation efter 2 veckor. Vid upprepade epididymiter kan vasoresektion övervägas.

Såväl klamydia som gonorré är anmälningspliktiga sjukdomar. Den läkare som diagnosticerat infektionen är ansvarig för att smittspårning sker, via tex ungdoms-/hud-/venmottagning.

Fördjupning

https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Sexuellt_overforbara_bakteriella_infektioner_behandlingsrekommendation_webb.pdf

https://lakemedelsboken.se/kapitel/nefrologi-urologi/sjukdomar_i_manliga_genitalia.html

Patientinformation: www.doktorn.com

 

Aktuella Mediciner

Kinoloner: T Ciprofloxacin.

Tetracyklin: T Doxyferm, T Doxycyklin

Trimetoprim-sulfa: T Bactrim forte, T Eusaprim forte.

NSAID: finns ett flertal olika tex naproxen, diklofenak

 

 

 

 

För dig som patient
Läs mer om Epididymit. Bitestikelinflammation. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer